Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi: Mossor, lavar, svampar - biodiversitet och naturvård

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

BIOR11

Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall kunna:

– känna igen ett hundratal mossor och lavar från en specificerad lista över utantill-arter.

– känna igen de vanligaste grupperna av makrosvampar.

– känna igen de vanligaste grupperna av terrestra alger.

– identifiera vanliga mossor, lavar och svampar med hjälp av bestämningslitteratur.

– förstå och kunna förklara hur de behandlade grupperna är evolutionärt besläktade.

– identifiera och analysera växtsamhällen som domineras av mossor och lavar samt kunna förklara förutsättningarna för dessa samhällen.

– kunna föreslå skötselåtgärder för att gynna artmångfald och speciellt värdefulla miljöer för kryptogamer

– förklara och kritiskt analysera de processer som leder till förändringar i sammansättningen avarter och använda informationen i naturvårdsarbete.

– använda signalarter som verktyg för att identifiera biologiskt värdefulla naturmiljöer.

– utnyttja rödlistor, artfaktablad och åtgärdsplaner som redskap i praktiskt naturvårdsarbete.

– planera, praktiskt genomföra, sammanställa och redovisa ett inventeringsprojekt.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande minst 3 hp floristik samt kunskaper motsvarande BIOC02 Ekologi 15 hp eller BIOB01 Botanik 12 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 3 november 2024

Ansökan

Öppen för sen anmälan

UrvalsgrupperHT 2022

Totalt antal antagna

Höstterminen 2022 - 13 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi: Mossor, lavar, svampar - biodiversitet och naturvård är 42 500 SEK.