Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Är minnet av Förintelsen hotat? Kan det vara så att det ökande antalet böcker, filmer, dokumentärer, muséer och minnesmärken som rör Förintelsen inte stärker minnet, utan snarare medför att minnet av Förintelsen håller på att utplånas?

På denna kurs kommer vi att ta vår utgångspunkt i ett urval överlevandeskildringar och Förintelserelaterade filmer, och utifrån olika perspektiv reflektera över hur Förintelsen gestaltats, tolkats och ihågkommits under de senaste femtio åren. Har det kollektiva minnet förändrats, och i så fall hur? Vilka teologiska och filosofiska frågeställningar diskuteras i dessa böcker och filmer, och vilka svar ges? Vilken bild presenteras av judendom som såväl kultur som explicit respektive implicit religion? Finns det risker förknippade med att använda filmer som till exempel Schindlers List när man undervisar om Förintelsen och Förintelserelaterade frågor – och ska man verkligen resa till Auschwitz med skolelever och konfirmander?

Kursen går att läsa som fristående kurs såväl på campus och som på distans via internet. Merparten av undervisningen sker via internet – varför dator och internetuppkoppling är en förutsättning för att följa undervisningen i sin helhet – och kompletteras av ett mindre antal schemalagda seminarier (i Lund) och/eller webinarier (via webben). Kursen tenteras genom författandet av en mindre uppsats.

I mån av möjlighet och intresse anordnas under kursens gång en studieresa till Krakow och Auschwitz, där vi bland annat reflekterar över hur minnet av Förintelsen och judendomen idag förs vidare. Antalet platser på resan är begränsat och varje deltagare betalar själv sina kostnader (uppskattningsvis 3500 kronor).

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

https://www.ctr.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt Religionsvetenskaplig grundkurs, 30 hp (CTRA12 el motsvarande) alternativt 30 hp akademiska studier varav 15 hp judaistik.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 3 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen är 13 750 SEK.