Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kulturkriminologiska teorier, perspektiv och begrepp

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen syftar till att ge förståelse och kunskap för ett kulturkriminologiskt angreppssätt, det vill säga hur brott och brottsbekämpning, avvikelser och normalitet förhandlas i ett ömsesidigt förhållande inom olika kulturella kontexter och med olika konsekvenser.

CCRN01, Kulturkriminologiska teorier, perspektiv och begrepp (Theories, Perspectives and Concepts of Cultural Criminology). Ges hösttermin. Masterkurs/Avancerad nivå. (För att vara behörig till kurser på avancerad nivå måste du först ha blivit godkänd på kandidatnivå.) Kursen ges på engelska. 

På kursen behandlas kultursociologiska och antropologiska teorier om det kulturella som det kollektivt förhandlade meningssystem där förväntningar, förklaringar, handlingar och identiteter kategoriseras, ordnas och tolkas.

Gränsdragningar mellan det brottsliga och avvikande artikulerar på så vis samtidigt det normala och ordnade, och tvärtom.

Kursen är indelad i två moment. Den första introducerar relevanta begrepp och teorier inom kulturkriminologi och ökar förståelsen för relevansen av kultursociologiska och socialantropologiska angreppssätt för frågor relaterade till brott, brottsbekämpning, avvikelse och social kontroll och brottsbekämpning. Det andra momentet syftar till att tillämpa dessa teorier för att formulera och på en grundläggande nivå analysera kulturkriminologiskt relevanta fenomen.

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Mer om utbildningen hittar du på https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/avancerad-niva-masterkurser

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen   
E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se  

Sociologiska institutionens webbplats      
http://www.soc.lu.se 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

antagen till Masterprogrammet i kulturkriminologi 120 högskolepoäng eller har fullgjorda kursfordringar om 150 högskolepoäng inklusive examensarbete för kandidatexamen i sociologi eller socialantropologi eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 29 oktober 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 5 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kulturkriminologiska teorier, perspektiv och begrepp är 27 500 SEK.