Kulturkriminologiska teorier, perspektiv och begrepp

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

The course aims to provide understanding and knowledge of a cultural criminologyapproach, i.e. how crime and crime prevention, deviations and normality arenegotiated in a mutual relationship in different cultural contexts and with different outcomes.

The course deals with cultural-sociological and anthropological theoriesconcerning culture as a collectively negotiated system of meanings in whichexpectations, explanations, actions and identities are categorised, organised andinterpreted. Demarcations between criminal and deviant thereby articulate the normaland organised, and vice versa.

The course is divided into two components. The first component introduces relevantconcepts and theories in cultural criminology and increases understanding of therelevance of cultural-sociological and socio-anthropological approaches to issuesrelated to crime, crime prevention, deviation and social control. The secondcomponent aims to apply these theories in order to formulate and, on a basic level,analyse phenomena relevant to cultural criminology.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Sociologiska institutionen

Besöksadress
Sandgatan 11, Hus G, Lund

Postadress
Box 114, 221 00 Lund

http://www.soc.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

antagen till Masterprogrammet i kulturkriminologi 120 högskolepoäng eller har fullgjorda kursfordringar om 150 högskolepoäng inklusive examensarbete för kandidatexamen i sociologi eller socialantropologi eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 1 november 2020

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV) *

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 2 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kulturkriminologiska teorier, perspektiv och begrepp är 27 500 SEK.