Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvidgad juridisk introduktionskurs

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Detta är Sveriges bästa kurs i vardagsjuridik. Den ger dig praktiskt användbara kunskaper inom de flesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med som privatperson. Kursen har platsgaranti, alla med grundläggande behörighet kommer in. Studenterna med bäst resultat på kursen blir erbjudna en plats på juristprogrammet oavsett betyg eller högskoleprovsresultat.

Allmänt om kursen

Juridik präglas av problemlösning. När du studerar juridik tränas du att dra slutsatser som både tar hänsyn till lagstiftningen och till verkliga omständigheter. Det finns ett regelverk att falla tillbaka på, med det som utgångspunkt lär du dig att vända och vrida på utmanande situationer som kan uppstå mellan människor.

UJIK ger dig praktiskt användbara kunskaper inom de flesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med som privatperson. Det kan vara allt från vad som gäller om du blir uppsagd från jobbet till vad som krävs för att du ska få lämna tillbaka en ny mobiltelefon som inte fungerar.

För att antas till kursen krävs endast grundläggande behörighet. Det innebär att studenter som har en gymnasieexamen med grundläggande behörighet kommer att få en plats på kursen. Studenter som har fått kursens högsta betyg (betyget AB) erbjuds en plats på juristprogrammet vid Lunds universitet.

Kursen omfattar 15 högskolepoäng och erbjuds två gånger om året. På höstterminen ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper över en halv termin om 10 veckor. På vårterminen ges kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Kursen erbjuds inte under sommaren.

Kursen genomförs på distans med professionellt förinspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post till oss, så hjälper vi dig. De enda momenten som är på plats är vid studiedagen, som är frivillig, och den avslutande salstentamen, som är obligatorisk. Salstentamen kan som regel skrivas i Lund, Helsingborg och Stockholm. 

Kursen börjar med en genomgång av den juridiska metoden och hur den svenska och europeiska rättsordningen fungerar. Därefter behandlas ett stort antal rättsområden som du kommer att stöta på i din vardag. Du får bland annat lära dig om avtalsrätt, köprätt, konsumenträtt, fastighetsrätt, krediträtt, skadeståndsrätt, bolagsrätt, arbetsrätt, familjerätt och straffrätt.

Antagning från UJIK till juristprogrammet

För antagning till juristprogrammet vid Lunds universitet gäller urvalskriterier fastställda av universitetets antagningsnämnd (dnr U 2023/988) samt universitetets antagningsordning (dnr STYR 2021/1876) med följande kompletteringar.

Vid antagning till juristprogrammet i Lund är tjugo procent av platserna avsatta för deltagare i Utvidgad juridisk introduktionskurs (JURF12) som uppnått betyget med beröm godkänd (AB). Sådana studenter kommer att erbjudas plats på juristprogrammet till terminen närmast efter genomgången kurs. Om antalet studenter som fått betyget med beröm godkänd på kursen överstiger tjugo procent av platserna på programmet, väljs de som erbjuds plats genom lottning inom gruppen som uppnått detta betyg.

För att erbjudas plats skall studenten

  • ha uppnått betyget med beröm godkänd (AB) vid det första ordinarie tentamenstillfället för kursen. Resultat från senare tentamenstillfälle får inte åberopas för antagning till juristprogrammet.
  • ha sökt juristprogrammet i Lund som sitt förstahandsval på Antagning.se senast sista ansökningsdag den termin studenten läser kursen.

För kursdeltagare som kan styrka laga förfall vid första ordinarie tentamen och som vill kunna komma ifråga för antagning enligt ovan, anordnas dock ett extra tentamenstillfälle en vecka efter första ordinarie tentamen. Om det laga förfallet då inte upphört, anordnas ett extra tentamenstillfälle inom sju dagar från att det laga förfallet upphörde, dock inte senare än 30 dagar efter första ordinarie tentamenstillfälle. Extra tentamenstillfälle som anges i detta stycke likställs vid antagning till juristprogrammet med första ordinarie tentamenstillfälle. 

De kursmål som skall uppnås för betyget med beröm godkänt (AB) beskrivs i kursplanen under avsnitt 2.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Juridiska institutionen

Besöksadress
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund

Postadress
Box 207, 221 00 Lund

+46 46 222 10 00

https://www.jur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 27 oktober 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Utvidgad juridisk introduktionskurs är 35 000 SEK.