Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvidgad juridisk introduktionskurs

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Den här kursen riktar sig till dig som vill läsa juridik, men som saknar tillräckliga betyg för att komma in på juristprogrammet eller bara läsa en fördjupad introduktionskurs i juridik. Alla behöriga sökande kommer att antas eftersom kursen har platsgaranti. Kursen håller ett högt tempo med många föreläsningar, uppgifter och mycket litteratur. Du kan studera när och var du vill och behöver bara vara på plats i Lund eller Stockholm för att skriva det avslutande provet. Till din hjälp finns ett antal coacher, som du kan ringa eller mejla till när du har frågor om kursen. De 20 bästa studenterna på kursen kommer att erbjudas plats på juristprogrammet. Kursen omfattar 15 högskolepoäng, d.v.s. tio veckors heltidsstudier.

Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper inom de flesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med som privatperson. Det kan vara allt från vad som gäller om du blir uppsagd från jobbet till vad som krävs för reklamera en mobiltelefon. Inlärning sker genom att lyssna på videoinspelade föreläsningar, läsa kursböckerna och lösa praktiska juridiska problem. Dina lösningar skickar du in till coacherna, som bedömer och kommenterar dina svar. Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum. 

Under kursen kommer det att finnas möjlighet att hälsa på hos oss på Juridiska fakulteten i Lund. Du kommer bland annat att få delta i föreläsningar, se våra lokaler och träffa studenter som läser på juristprogrammet. Besöken är frivilliga.

Under vårterminen ges kursen på halvfart och under höstterminen ges den på helfart. Kursens två första veckor är på heltid oavsett om kursen i övrigt är på hel- eller halvtid. Dessa två veckor innehåller ett introduktionsblock med intensivstudier i avtalsrätt som avslutas med ett nätbaserat prov under kursens tredje vecka. Ett ordinarie prov och fyra omprov kommer att erbjudas. Du måste klara detta prov med godkänt resultat för att få fortsätta på kursen.

Kursens innehåll

 • Rättsteknik
 • Rättshistoria
 • Konstitutionell rätt
 • Avtalsrätt
 • Köprätt
 • Fordringsrätt
 • Konsumenträtt
 • Fastighetsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Associationsrätt
 • Familjerätt
 • Successionsrätt
 • Straffrätt
 • Processsrätt

För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som du kan se på via Internet när det passar dig och i varje modul finns självrättande prov med flervalsfrågor som ett snabbt kunskapstest. Kursen innehåller dessutom tillämpningsuppgifter. Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in dessa till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. 

I kursen ingår även obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter omfattande totalt 7 högskolepoäng.

 

Examination

Det inledande provet ger 1 högskolepoäng. I kursen ingår dessutom 6 obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter som totalt ger 7 högskolepoäng. Dessa ska utföras självständigt inom angiven tid och svaren rättas och kommenteras individuellt. Inlämningsuppgifterna är en del av examinationen på kursen som avslutas med ett skriftligt prov i Lund eller Stockholm. Provet ger 7 högskolepoäng.

 

Antagning till juristprogrammet

Cirka 20 platser på juristprogrammet erbjuds efter varje kurs till studenter som fått högsta betyg (AB) på kursens ordinarie, avslutande skriftliga prov. Detta är endast en sammanfattning av antagningsreglerna. De fullständiga reglerna finns på kursens hemsida, www.jur.lu.se/ujik.

 

Övriga upplysningar

Då de ämnesområden som ingår i kursen behandlas mer utförligt på juristprogrammet, kan kursen inte tillgodoräknas som en del av juristprogrammet.

För ytterligare information om kursens innehåll och utformning kontakta lärarna på kursen på tel: 046 - 222 11 26 eller via e-post ujik [at] jur [dot] lu [dot] se. Se även https://www.jur.lu.se/ujik

På facebook.com/UJIKen kan du ställa frågor och se filmer om hur det är att plugga ujik. Välkommen dit!

 

OBS! Juridiska fakulteten erbjuder även kursen Juridisk introduktionskurs. För mer information om den kursen: http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-JURF11

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Juridiska institutionen

Besöksadress
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund

Postadress
Box 207, 221 00 Lund

+46 46 222 10 00

https://www.jur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 26 oktober 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Sista ansökningsdag 2023-10-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Utvidgad juridisk introduktionskurs är 32 500 SEK.