Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Välkommen till författarskolan! Kursen FLGA02 är en fortsättningskurs, och den andra terminen, inom den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning vid Lunds universitet. Dina studier är förlagda på campus vid Lunds universitet och ges på helfart.

Kursinnehåll 

Kursen i Litterär gestaltning (FLGA02) utgör en fortsättning på det förlopp som påbörjats under första terminen (FLGA01). I kursen ingår orientering i olika typer av litterär text, exempelvis genom genre, stil och form, med både skrivande och läsande perspektiv. Därtill förs samtal om litterära verk, villkor i den litterära kommunikationen och inom den egna konstnärliga praktiken. Det egna skrivandet finns med under samtliga delkurser med metoder som respons, grupphandledning och egen reflektion. Den avslutande delkurs 3 fokuserar på konstnärliga processer och avslutas med en gruppgemensam produktion som presenteras inför kursdeltagarna.

Kursens utformning

Målet för det egna skönlitterära skrivandet är att studenten fördjupar sin förståelse för skrivprocessen och kan motivera och värdera egna val beträffande genre, stil och form samt reflektera över sin egen och andras skapandeprocess. Studierna ges på helfart på campus vid Språk- och Litteraturcentrum (SOL) på Lunds universitet.

Kursens placering under din studiegång

Kursen FLGA02 är en del av ett studieförlopp som kan leda fram till konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning. Du kan välja att söka vidare till Författarskolans avancerade kurser efter att ha avslutat din grundutbildning.

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Författarskolan

Besöksadress
Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 78 47

https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/

Gabriella Cederström

Studievägledare

+46 46 222 84 65

gabriella [dot] cederstrom [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kurs motsvarande FLGA01 Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs, 30 hp, med delkurs 3, "Insamling och inventering", helt avslutad och högst en av de övriga delkurserna att slutföra inom två månader efter terminsstart (eller avklarad LUFA01/LUFA05).

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 23 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs är 55 000 SEK.