Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö- och hållbarhetsvetenskap: Metoder och verktyg - från kunskap till handling

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen är en obligatorisk kurs inom Masterprogram i miljö- och hållbarhetsvetenskap (LUMES), 120 hp, och ges under programmets andra termin.

Kursen ger deltagarna möjlighet att förbättra sina kunskaper och färdigheter inom hållbarhetsvetenskap genom en djupare förståelse av styrkorna och svagheterna med deltagande metoder. Kursen bygger på transformativt studentlärande där studenterna utvecklar kunskaper och färdigheter i problemlösningsprocesser för hållbarhet genom iterativa aktiviteter som idéskapande, reflektion, teoribildning, interaktion med intressenter och samarbete med samhälleliga aktörer med syftet att skapa hållbara lösningar. I kursen sammanfogas kunskaper och färdigheter från tidigare kurser med nya kunskaper och färdigheter som fokuserar på målinriktad interaktion med olika samhällsaktörer. Kursen fokuserar på transformativa processer som studenterna utforskar genom arbete med samhällsaktörer för att skapa en kritisk medvetenhet där alternativa lösningar på hållbarhetsproblem kan utformas och testas genom ett grupprojekt. Som en viktig del av denna inlärningsprocess lär sig deltagarna också färdigheter i hållbarhetsledarskap och systematiskt samarbete med aktörer både inom och utanför den akademiska världen med särskild fokus på färdigheter och förmågor som krävs i utformandet av konstruktiva lösningar på hållbarhetsutmaningar.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studentkoordinator

Amanda Elgh

Telefon: +46 40 222 04 70

E-post: amanda [dot] elgh [at] lucsus [dot] lu [dot] se

Kontakta oss

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har fullgjorda kursfordringar om åtminstone 7,5 högskolepoäng inom programmet.

Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 25%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljö- och hållbarhetsvetenskap: Metoder och verktyg - från kunskap till handling är 15 625 SEK.