Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialantropologi: Kandidatkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kandidatkursen fördjupar och problematiserar de kunskaper som du har uppnått under grundkursen och fortsättningskursen.

SANK03, Socialantropologi: Kandidatkurs. Kursen ges som fristående kurs samt som obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i socialantropologi. Ges endast vårtermin. (Du är behörig till kandidatkursen efter att du har läst grund- och fortsättningskurs, dvs 60 hp, i ditt ämne. Det kan även finnas krav på vissa moment.)

Observera: Denna kurs (SANK03) kan inte ingå i examen tillsammans med kursen "SANK02, Socialantropologi: Kandidatkurs".

Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1 Antropologisk metod, 7,5 hp

Du får en genomgång av socialantropologins historiska utveckling när det gäller metodlära och vi diskuterar olika aspekter av metodutvecklingen inom ämnet.

Delkursen systematiserar och fördjupar metodologiska moment på tidigare nivåer genom praktiska metodövningar där egna intervjuer och observationer diskuteras och analyseras skriftligt och muntligt mot bakgrund av kurslitteraturen och metodkunskaper inhämtade på tidigare nivåer. Särskild vikt läggs vid sambandet mellan metod och vetenskapsteori.

Delkursen är uppsatsförberedande och metodövningar och delar av litteraturen knyter an till examensarbetet.

Delkurs 2 Fältkurs, 7,5 hp

Här får du tillfälle att självständigt samla in empiriskt material till ditt examensarbete

Före kursstart formulerar du en forskningsfråga och en projektplan i samråd med din handledare.

Delkurs 3 Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Under delkursen författar du ett självständigt examensarbete. Examensarbetet ska baseras på insamling och analys av eget material och ska knyta an till den litteratur och de forskningsproblem som behandlats på de två inledande delkurserna samt på tidigare nivåer.

Ämne för examensarbetet väljs i samråd med din handledare. I anslutning till examensarbetet ordnas uppsatsseminarier.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Läs mer om fristående kandidatkurser: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/kandidatkurser-pa-gr…

Var ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen! Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges: https://www.soc.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen:

E-post:

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar på Socialantropologi: Grundkurs, 30 hp samt på Socialantropologi: Fortsättningskurs, 30 hp eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialantropologi: Kandidatkurs är 50 000 SEK.