Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här
Människor i stadsmiljö. Foto: Pixabay

Socialantropologi - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng3 årKandidatexamen
Världen präglas allt mer av mångfald, kulturella möten och skiftande identiteter. För att hantera samtidens utmaningar måste man vara nytänkande, och socialantropologins verktyg gör detta möjligt. Antropologer utforskar hur människors tänkesätt påverkar deras samhällen och, omvänt, hur samhälle och kultur får människor att tänka och handla som de gör. Utbildningen ger dig viktiga kompetenser för arbete inom offentlig sektor, ideella organisationer, reklambransch och näringsliv.

Vad är socialantropologi?

Socialantropologer utforskar hur människor tänker och inrättar sina liv utifrån sina egna kulturella och sociala förutsättningar och, omvänt, hur samhällsstrukturer och kulturella normer får människor att tänka och handla som de gör. Ämnet kan behandla alltifrån politiska strukturer, migration och social exkludering till schamanism, etnicitet, släktskap, genus och sexualitet. Detta görs alltid med ett perspektiv som lyfter fram det sociala livets mest centrala aspekter – maktstrukturer, moraliska värderingar, trosföreställningar och identitetsskapande.

Världen vi lever i präglas allt mer av globalisering, kulturell mångfald och skiftande identiteter. Människor, ideologier och tänkesätt rör sig allt snabbare över världen, vilket ger upphov till både nya gemenskaper och nya utanförskap. Omvärldens ökande föränderlighet och komplexitet kan kännas svårbegriplig och hotande. För att förstå och hantera samtidens utmaningar behövs en förmåga att tänka utanför och bortom konventionella ramverk och att nyfiket undersöka det som vid första anblick kan verka konstigt och obegripligt. Socialantropologi erbjuder redskap som gör detta möjligt.

Socialantropologer studerar idag ursprungsfolk och bonde- och stadsbefolkningar utanför Europa såväl som lokalsamhällen, minoritetsgrupper och subkulturer i vår egen del av världen. Oavsett om det gäller arbetsplatskulturer eller möten mellan människor med skilda ursprung så ifrågasätter socialantropologin det till synes självskrivna. Vi gör oftast långvariga fältarbeten där vi lever tillsammans med de människor vi studerar och utgår från ett ”inifrånperspektiv” då vi tar deras synsätt på allvar. Detta innebär också ett personligt engagemang i dem vi möter och även en ökad förståelse av och kritisk blick på vårt eget samhälle.

Under utbildningen

Vi lägger fokus vid att se samband och kritiskt granska sociala konstruktioner av människor och samhällen. Under utbildningen kommer du att utveckla förståelse för skillnaden mellan människors avsikter och deras levda praktik.

Samverkan med organisationer och myndigheter är en integrerad del av utbildningen. Du förbereds för arbete med interkulturell kommunikation och mångkulturell kompetens både nationellt och internationellt. Du har också möjlighet att bedriva studier vid ett lärosäte utomlands under minst en termin.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig viktiga kompetenser för att arbeta med utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, ideella organisationer, reklambransch och näringsliv. Du kan arbeta med bistånd och internationella frågor; integration, mångfald och jämställdhet; medier, information och utbildning; organisation, arbetsliv och konsumtion; kultur-, musei- och utställningsverksamhet. Du kan med fördel kombinera antropologi med andra samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktvetenskap eller migrationsstudier, och även med främmande språk och annan humaniora. Programmet har en tydlig koppling till arbetsliv och det omgivande samhället, särskilt under år 3.

Kontakt

Socialantropologi
Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Box 114, 221 00 Lund

Programmets innehåll

År 1

Under första året får du en allmän introduktion till socialantropologin som ämne. Första delkursen fokuserar på sambandet mellan kultur och människan som individ. Hur formar kultur människors psyke och deras uppfattningar om kropp och hälsa, och hur speglas detta i det omgivande sociala och kosmologiska sammanhanget? Nästa delkurs fokuserar på människan som samhällsvarelse med utgångspunkt i klassiska frågor som släktskap, sociala hierarkier, lokal politik, kast och etnicitet. Tredje delkursen behandlar globalisering med fokus på globala ekonomiska och politiska system, mobilitet, transnationalism, våld, konflikter och identitetsfrågor. Sista delkursen är en metodkurs där vi går igenom det antropologiska fältarbetet i relation till andra metoder både inom antropologin och samhällsvetenskap i stort.

Termin två börjar med en kurs i antropologins teorihistoria och därefter följer en delkurs om genus och sexualitet där antropologins synsätt på könsskillnader, könshierarkier, genusöverskridande identiteter och sexualitet gås igenom. En tredje delkurs i visuell antropologi utforskar etnografisk film och fotografi som metodologiska verktyg och verklighetsrepresentationer. En fjärde delkurs om materialitet och konsumtion behandlar interaktionen mellan människor, samhällen och materiell kultur, med fokus på identitetsfrågor och konsumtionsmönster.

År 2 

Andra året är avsatt till högskolestudier utomlands och/eller inom andra, kompletterande ämnen på högskolenivå i Sverige.

År 3 

Det tredje året läser du kurser med tillämpad inriktning inom områdena organisationsstudier, migration och mänskliga rättigheter. Vi varvar praktiska övningar med studiebesök hos organisationer inom offentlig sektor och civilsamhället samt gästföreläsningar och seminarier med inbjudna praktiker. Under en delkurs får du göra ett projektarbete i grupp i samverkan med någon organisation inom offentlig sektor, civilsamhället eller näringslivet. Den sista terminen består av två uppsatsförberedande delkurser, en i etnografisk metod och en som möjliggör ett eget mindre fältarbete eller annan datainsamling, samt ett självständigt examensarbete.

Efter examen erbjuds du en praktikkurs som kan tillgodoräknas i en mastersexamen.

Kortfakta

Omfattning:
180 högskolepoäng/ 3 år heltid

Studiestart: 
Höst 

Examen:
Filosofie kandidatexamen i socialantropologi
Degree of Bachelor of Science in Social Anthropology

Huvudområde:
Socialantropologi

Studieort:
Lund

Språk:
Utbildningen ges på svenska, men delar av kurser inom programmet kan ges på engelska.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 5 juni 2022

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2019

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)16,82

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)17,81

Folkhögskolebetyg (BF)4,00

Högskoleprovet (HP)0,70

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 201935 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialantropologi - Kandidatprogram är 300 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen