Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Allmän inriktning - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Längtar du efter att jobba för en natur i balans och ett hållbart samhälle? Masterprogrammet i naturgeografi och ekosystemvetenskap ger dig hög kompetens att arbeta med frågeställningar inom samhällsbyggnad och miljö-, natur- och klimatförändringsområdena. Som student på programmet förbereds du för jobb inom såväl samhällssektorer som näringsliv.

Detta masterprogram ger dig fördjupade kunskaper inom de naturgeografiska ämnena mark och vegetation, terrängformer och ekosystem, vatten och klimat, miljö och globala förändringar. Här finns flera möjligheter till specialisering. Under utbildningen kan du välja att inrikta dig mot exempelvis miljö- och klimatsystem, globala miljöfrågor och globala kretslopp, miljöanalysmetoder, GIS med miljöinriktning, fjärranalys med miljöinriktning.

Utbildningen ges på engelska. Många av lärarna är också forskare. Vid vår institution bedrivs forskning med fokus på klimat- och miljöfrågor både lokalt och globalt samt huvudsakligen med tvärvetenskaplig karaktär. Våra forskare har ett mycket stort internationellt kontaktnät och genomför fältstudier i många länder.

Programstruktur

Första året läser du inledningsvis en kurs om växthusgaser och biokemiska kretslopp. Här ingår även fältstudier i subarktisk miljö, i Abiskotrakten i norra Sverige. Nästa kurs handlar om klimatförändringar och dess miljöeffekter. Därefter väljer du antingen att studera olika ekosystemmodeller eller så går du två kortare kurser i rumslig analys respektive geografiska databaser. Sist på vårterminen lär du dig om satellitbaserad fjärranalys.

Andra året inleds med fördjupning i samspelet mellan biosfären och atmosfären; du lär dig om de processer som styr tillståndet och flödet av massa och energi. Alternativt läser du en kurs om geografiska informationssystem, GIS. Därefter följer en kurs i global ekosystemdynamik, om hur ekosystemprocesser bland annat påverkas av direkta och indirekta klimateffekter samt olika aktörer och deras ekosystemtjänster. Denna kurs har ett tvärvetenskapligt perspektiv för att belysa interaktionen mellan lokala, regionala och globala drivkrafter och förändringar. Avslutningsvis gör du ett examensarbete utifrån det ämne som intresserar dig.

Utbildningen är upplagd så att du kan välja att följa de för programmet utvalda kurserna, eller skräddarsy din utbildning med 45 högskolepoäng valbara kurser. Som antagen på programmet har du platsgaranti till alla kurser under förutsättning att du uppfyller kursernas förkunskapskrav.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet i naturgeografi och ekosystemvetenskap knyter an till en lång rad angelägna samhällsfrågor och förbereder dig för arbete i offentlig och privat verksamhet, såväl lokalt som globalt. Du kan exempelvis arbeta med klimat- och vattenfrågor, kommunal naturvårdsplanering, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, skötsel- och förvaltningsuppgifter, biståndsverksamhet, frågor relaterade till EU, datahantering och utveckling av analysmetoder. Efter utbildningen är du också behörig att söka forskarutbildning.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nateko.lu.se/masters/nateko

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Susanna Olsson

E-post: susanna [dot] olsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Naturvetenskaplig kandidatexamen om minst 180 hp i naturgeografi, geologi, geovetenskap, biologi/ekologi, fysik, agronomi, skogsvetenskap, miljövetenskap eller motsvarande.

Engelska 6/Engelska B.

 

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser, speciellt de i behörighetsgivande kurser, samt en motivering för ansökan och meriter från yrkesliv och/eller annan praktisk erfarenhet som är relevant för utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

29 augusti 2022 - 2 juni 2024

Ansökan

Sista ansökningsdag 2022-01-17

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Allmän inriktning - Masterprogram är 290 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master