Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi, Allmän inriktning - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Personer i fält. Foto.

Beskrivning

Vill du skapa din egen unika utbildning inom biologi? Detta masterprogram ger dig möjlighet att skräddarsy din examen utifrån vårt breda utbud av biologikurser på avancerad nivå. Programmet är även ingång till den nordiska masterutbildningen i systematik och biodiversitet (NABIS).

Tillsammans med studievägledaren utformar du en personlig studiegång. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. I många av kurserna utgör fältundervisning en viktig del av utbildningen. Beroende på ditt val av kurser finns därför omfattande möjligheter till kostnadsfria exkursioner och fältprojekt. Som student får du även fördjupad kunskap i försöksdesign och statistik samt träning i analys och tolkning av biologiska data. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp.

Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avslappnad. Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. Utbildningen ges på engelska, förutom ett fåtal av de valbara kurserna som ges på svenska.

Om du är intresserade av det nordiska masterprogrammet i systematik och biodiversitet (NABIS) söker du vårt allmänna masterprogram i biologi. Kurserna i NABIS är nätbaserade och delvis förlagda till olika forskningsstationer i Sverige och Norge.

Programstruktur

Vårt allmänna masterprogram i biologi inleds förslagsvis med en kurs i antingen populations- och samhällsekologi, neurobiologi eller immunologi. Därefter följer valbara kurser, baserade på dina intressen och framtidsplaner. Under det andra studieåret fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål. Du kan välja mellan ett stort antal kurser inom exempelvis bevarandebiologi, zooekologi, ekotoxikologi, biologisk miljöövervakning eller kurser inom artkunskap (de sistnämnda ges på svenska). Med en fysiologisk inriktning kan du istället fördjupa dig i kurser inom exempelvis sinnesbiologi och neurobiologi. Tänk på att vissa av våra kurser har andra förkunskapskrav än för programmet, och kan kräva exempelvis biokemi och molekylärbiologi.

Examensarbetet är antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och görs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även genomföras i samarbete med en myndighet eller ett företag. Det finns inom masterprogrammet möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom biologi, men du kan också välja en karriärväg utanför akademin. Vårt masterprogram gör dig väl rustad att arbeta med biologiska frågeställningar inom såväl offentlig förvaltning som den privata sektorn. Som biolog kan du exempelvis jobba med natur- och miljövård inom kommuner och länsstyrelser eller med inventeringar av växter och djur på konsultföretag. Du kan även arbeta med utredningar inom offentlig sektor eller med laboratoriebaserad verksamhet inom exempelvis genetik, mikrobiologi och växtförädling.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, Studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 15 hp kemi, 5 hp statistik samt 60 hp biologi omfattande cellbiologi, genetik, mikrobiologi, ekologi, botanik och zoologi, eller motsvarande.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan och meriter från forskning/arbete som är relevanta för utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi, Allmän inriktning - Masterprogram är 340 000 SEK.

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 71 kB, nytt fönster)

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master