Samhällsgeografi: GIS i urban och regional planering: en introduktion

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges som en obligatorisk kurs andra terminen inom kandidatprogrammet Samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180 högskolepoäng.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i GIS och att tillämpa dessa i urban och regional planering.  Kursen inleds med grundläggande GIS-teori och GIS-teknik och fortsätter med genomgångar av aktuella planeringsprojekt och problem inom urban och regional planering. Empirin är främst hämtad från Skåne och Öresundsregionen med dess städer. Laborationerna introducerar grundläggande analytiska metoder och verktyg inom GIS. Laborationer och föreläsningar ger också grundläggande kunskaper i kartografi och visualisering.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.keg.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

studievagledare [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

24 mars 2021 - 30 april 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: GIS i urban och regional planering: en introduktion är 12 500 SEK.