Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nationalekonomi: Offentlig ekonomi och välfärdsstaten

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen fokuserar på relationen mellan politiskt beslutsfattande och marknaden i termer av både rättvisa och effektivitet. Särskilt fokus läggs på teoretisk och empirisk analys av välfärdsstaten och den utveckling denna fått i Norden, med särskild tonvikt på Sverige. Kursen ger nödvändiga verktyg för att analysera statens roll i samhällsekonomin, hur staten kan främja effektivitet och rättvisa och vilka problem som kan uppstå till följd av marknadsmisslyckanden och politiska misslyckanden.

Kursen fokuserar på relationen mellan politiskt beslutsfattande och marknaden i termer av både rättvisa och effektivitet. Särskilt fokus läggs på teoretisk och empirisk analys av välfärdsstaten och den utveckling denna fått i Norden, med särskild tonvikt på Sverige. Kursen ger nödvändiga verktyg för att analysera statens roll i samhällsekonomin, hur staten kan främja effektivitet och rättvisa och vilka problem som kan uppstå till följd av marknadsmisslyckanden och politiska misslyckanden.

Kursen inleds med en översikt av den svenska välfärdsstatens framväxt och olika teoretiska argument för och emot den nordiska välfärdsmodellen. Kursen fortsätter med att behandla en mängd olika redskap som beslutsfattare kan använda för att maximera välfärd och rättvisa med hänsyn tagen både till den offentliga sektorns utgifts- och inkomstsida. Områden som behandlas inkluderar kollektiva varor, externaliteter, miljöpolitik, socialförsäkringar, inkomstomfördelning, effektiv och rättvis beskattning, privatiseringar och så kallade kvasimarknader, fiskal federalism och de begränsningar globaliseringen medför för finanspolitiken. En del av kursen ägnas åt frågan om hur kollektiva beslut fattas och de utmaningar en kollektiv beslutsprocess medför.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Nationalekonomiska institutionen

Besöksadress
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

+46 46 222 00 00

http://www.nek.lu.se

Mårten Wallette

Studievägledare

+46 46 222 86 75

marten [dot] wallette [at] nek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Minst 20 högskolepoäng från grundkursen i nationalekonomi, varav minst 7,5 högskolepoäng mikroekonomisk teori krävs för tillträde till alla fördjupningskurser i nationalekonomi. 

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

1 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Nationalekonomi: Offentlig ekonomi och välfärdsstaten är 15 000 SEK.