Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi, Zooekologi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Fågel. Foto.

Beskrivning

Detta masterprogram riktar sig till dig som är särskilt intresserad av djur och deras ekologi, evolution, beteenden och funktionella anpassningar. Programmet ger en mycket god bas för fortsatta doktorandstudier, men även för yrken utanför akademin.

Masterprogrammet i zooekologi har en stark forskningsanknytning. Biologiska institution har flera forskargrupper på internationell toppnivå, och utbildningens innehåll anpassas kontinuerligt till aktuella rön. Samtliga lärare är aktiva forskare; många av dem världsledande inom sitt område såsom djurmigration, sinnesbiologi, evolutionsbiologi, beteendeekologi och molekylär ekologi.

Utbildningen ger dig kunskap om hur ekologiska och evolutionära processer påverkar djurs utseende, fysiologi och beteende. Du lär dig att analysera och förstå ekologiska och evolutionära processer på gen-, individ- och populationsnivå. Under utbildningen får du även praktisk erfarenhet av att designa försök och genomföra fält- och laboratorieexperiment med hjälp av aktuella metoder. I de flesta kurserna genomförs exkursioner och fältprojekt. Fältundervisning utgör en viktig del av utbildningen och är kostnadsfri.

Du lär dig också att hantera statistik samt analysera och tolka biologiska data. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Kurserna har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avslappnad. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Utbildningen ges på engelska.

Programstruktur

Programmet har en rekommenderad studiegång, men du kan också göra en personlig studieplan efter samråd med studievägledaren och koordinatorn för programmet. Första terminen läser du populations- och samhällsekologi och därefter zooekologi. På vårterminen kan du välja att fördjupa dig i molekylär ekologi och evolution eller bevarandebiologi. I slutet av våren kan du läsa ornitologi, göra ett projekt eller påbörja ditt examensarbete.

Den tredje terminen finns det möjlighet att läsa kurser inom evolutionsbiologi, sinnesbiologi eller modellering och fördjupad statistik. Examensarbetet är antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och görs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även genomföras i samarbete med en myndighet eller ett företag. Det finns inom masterprogrammet möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter.

Karriärmöjligheter

Om du brinner för forskning finns det goda chanser att fortsätta vid ett universitet eller högskola. Drygt hälften av studenterna på vårt masterprogram i zooekologi går vidare till doktorandstudier vid ett universitet i Sverige alternativt i ett annat land i Europa eller övriga världen. Du kan också hitta arbete utanför akademin och då jobba med naturvårdsfrågor, ekologi och miljövård på konsultföretag eller inom offentlig sektor, exempelvis som kommunekolog.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, Studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning Zooekologi

Kandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 5 hp statistik samt 60 hp biologi omfattande cellbiologi, genetik, ekologi och zoologi, eller motsvarande.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan och meriter från forskning/arbete som är relevanta för utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi, Zooekologi - Masterprogram är 340 000 SEK.

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 71 kB, nytt fönster)

 

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master