Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationell rätt med juridikdidaktik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Hur går det ihop att den internationella rätten både förbjuder stater att utöva våld mot varandra och samtidigt innehåller regler för vad som är tillåtet i krig? Vad händer när olika mänskliga rättigheter krockar? Kunskap om internationell rätt ger god förståelse för juridikens konstruktion och funktion i en global värld. Vår distanskurs är öppen både för dig som siktar på att bli behörig att undervisa i juridik på gymnasiet och för dig som bara vill fördjupa dina kunskaper på området.

Kursens innehåll och upplägg

Kursinnehållet är uppdelat i tre delar.

Den första delen handlar om hur den nationella rätten i Sverige påverkas av att vi blir allt mer internationella, med fokus på EU-rättens genomslag och påverkan, den internationella privaträtten samt grunderna i komparativ rätt.

Den andra delen handlar om folkrätt och innefattar en översikt över folkrättens framväxt, utveckling, uppbyggnad och källor, liksom aktörer, samarbeten och ansvarsfördelning på området.

I den tredje delen avhandlas internationella mänskliga rättigheter. Här får ni en översikt av de olika rättigheterna och hur de förhåller sig till varandra.

Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter eget schema. Juridiska fakulteten har lång erfarenhet av att anordna nätburna kurser och våra distansutbildningar är idag några av universitetets mest sökta kurser.

Kursens olika delar

Föreläsningar

Du får tillgång till videoföreläsningar för varje rättsområde via lärplattformen Blackboard. Föreläsningarna är fritt tillgängliga och du har därför stor möjlighet att anpassa dina studier efter vad som passar dig bäst.

Ämnesdidaktiska seminarier

Kursen innehåller två ämnesdidaktiska seminarier som är obligatoriska och omfattar 1 högskolepoäng vardera. Seminarierna omfattar totalt fyra heldagar, fördelade på två tillfällen, och genomförs på distans. Under seminarierna behandlas kursinnehållet och ämnesdidaktiska aspekter av juridiken. Här får du arbeta tillsammans med kursens andra studenter och lärare.

Seminarierna ger dig moderna verktyg för gymnasieundervisningen i juridik och du får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av de andra kursdeltagarna. Under seminarierna diskuteras den internationella rättens centrala juridiska begrepp och problemställningar, och hur man som lärare med hjälp av källor på området kan göra det möjligt för gymnasieelever att identifiera och lösa sådana problem. Dessutom innehåller seminarierna projekt som syftar till att ge dig som kursdeltagare konkreta exempel på verktyg och övningar att använda i hemklassrummet. Vi behandlar också hur man bäst förmedlar juridik på ett språk som gymnasieelever kan relatera till, etiska och moraliska aspekter av juridiken, juridikämnets koppling till gymnasieskolans andra ämnen samt hur man bedömer elevers prestationer och kunskapsutveckling.

Seminarierna omfattar totalt fyra heldagar. Observera att seminarierna äger rum via Zoom i vår lärplattform Blackboard. Seminarietillfällena är således inga fysiska träffar.

Självrättande test

Du kan under kursens gång testa dina kunskaper med frivilliga självrättande test med flervalsfrågor. Sådana finns till varje modul.

Övningsuppgifter

Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Övningsuppgifterna har ingen betydelse för tentamen eller kursens fortsatta gång, utan är endast till för att underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.

Obligatoriska prov

Till vart och ett av de tre rättsområdena finns ett obligatoriskt prov. Proven omfattar totalt 3 högskolepoäng och genomförs på distans. Godkänt på de tre obligatoriska proven är en förutsättning för att få skriva tentamen. Det spelar dock ingen roll om du klarar proven på det första eller något av de senare försöken.

Tentamen

Skriftlig examination motsvarande 10 högskolepoäng sker i slutet av kursen. Tentamen genomförs som en platsbunden salstentamen och ges den 11 augusti 2024. Du kan välja att skriva tentamen i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Juridiska institutionen

Besöksadress
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund

Postadress
Box 207, 221 00 Lund

+46 46 222 10 00

https://www.jur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Summer Semester 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

3 juni 2024 - 11 augusti 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Internationell rätt med juridikdidaktik är 32 500 SEK.