Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö- och hållbarhetsvetenskap: Ekonomi och hållbarhet

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen är en obligatorisk kurs inom Masterprogram i miljö- och hållbarhetsvetenskap (LUMES), 120 hp, och ges under programmets andra termin.

Kursen ger en översikt över ekonomiska teorier och ekonomisk tillväxt och analyserar deras miljömässiga och sociala konsekvenser, så som degradering av miljön eller inverkan på social välfärd och jämlikhet. Studenter utvecklar förmågan att kritiskt utvärdera implikationer från olika ekonomiska paradigm för transformativ förändring samt att kunna avväga deras respektive för- och nackdelar. Under kursen kommer studenterna:

  • Kritiskt granska och problematisera tillväxtekonomin, exempelvis spänningarna mellan ekonomisk tillväxt och bevarande av miljövärden, samt undersöka de ekonomiska och regelmässiga verktyg som används för att bemöta och möjligen även förena dessa spänningar. Utifrån denna kunskap kommer kursen sedan introducera olika paradigmatiska och kritiska ekonomiska perspektiv.
  • Identifiera och utvärdera olika ansatser som syftar till att frikoppla ekonomisk tillväxt från miljömässigt förfall, ekologiska fotavtryck och koldioxidutsläpp samt problematisera olika ansatser till denna frikoppling i relation till välfärd, rättvisa och miljö.
  • Kritiskt utvärdera alternativa ansatser till att omforma ekonomiska system och praktiker, inklusive sätt att sammanföra samhälleliga behov med miljövärden (till exempel ’post-growth’, ’de-growth’, ansvarsfull konsumtion och produktion).

Kursen tillämpar en rad kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i både fält- och klassrumsarbete, så som observation, kostnadsanalys, livscykelanalys och enkätintervjuer.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studentkoordinator

Amanda Elgh

Telefon: +46 40 222 04 70

E-post: amanda [dot] elgh [at] lucsus [dot] lu [dot] se

Kontakta oss

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har fullgjorda kursfordringar om åtminstone 30 högskolepoäng inom programmet.

Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 75%

På engelska

Studieperiod

11 april 2024 - 24 maj 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljö- och hållbarhetsvetenskap: Ekonomi och hållbarhet är 15 625 SEK.