Numerisk analys: Numerisk lineär algebra

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger en introduktion till numerisk lineär algebra och behandlar numeriska metoder och principer för att lösa grundläggande problem inom lineär algebra. Kursen förbereder för fortsatta studier inom numerisk analys, statistik, datavetenskap och bildanalys.

Kursen behandlar:

  • Direkta och iterativa lösningsmetoder för olika problem i lineär algebra, såsom lineära ekvationssystem, egenvärdesproblem och minsta-kvadratmetoden,
  • Matris- och vektornormer, ortogonalisering, projektion, matrisfaktoriseringar, direkta och iterativa lösare, konditionstal, stabilitet hos en metod, komplexitet hos en algoritm,
  • Tillämpning av ovanstående begrepp för att konstruera numeriska metoder och lösa problem inom lineär algebra,
  • Betydelsen av viktiga matrisklasser i numerisk lineär algebra.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.maths.lu.se/english/education/

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 60 högskolepoäng i naturvetenskapliga studier inklusive kunskaper motsvarande kurserna MATA21 Envariabelanalys, 15 hp, NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp, MATB21 Lineär algebra 1 7,5 hp, och MATB22 Lineär algebra 2, 7,5 hp. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 1 november 2020

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) *

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) -

Högskoleprovet (HP) *

Akademiska poäng på grundnivå (APGR) *

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 45 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Numerisk analys: Numerisk lineär algebra är 18 125 SEK.