Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Rumslig analys

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper och förståelse för principerna bakom rumslig analys inom olika naturgeografiska tillämpningsområden. Vid kursens slut ska studenten kunna välja och använda en lämplig analytisk metod för en given problemställning inom rumslig analys. Kursen är en valbar kurs på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i GIS och fjärranalys och för en naturvetenskaplig masterexamen i naturgeografi och ekosystemvetenskap, alla inriktningar.

Kursens innehåll

Kursen innehåller en rad olika grundläggande komponenter av rumslig analys, både vad gäller teoretisk bakgrund och analytiska metoder. Några av de koncept och tekniker som behandlas i kursen är punktmönster analys, geostatistik, rumslig autokorrelation, skala, osäkerhet och rumslig regression. Studenten lär sig också att analysera rumsliga data med hjälp av öppenkällkodsplattformen R.

Efter avslutad kurs ska du som är student kunna:

  • förklara hur och varför kunskaper i geografi är viktigt vid analys av rumsliga data
  • beskriva olika metoder som används för analys av olika typer av rumsliga data
  • analysera olika typer av geografiska data genom att använda både deskriptiva och inferentiella statistiska metoder
  • redogöra för hur osäkerhet och skala medför olika begränsningar och möjligheter vid analys av geografiska data och vilka mönster detta kan ge upphov till.
  • självständigt välja relevanta rumsliga analysmetoder för olika typer av geografiska data, processer och företeelser
  • självständigt analysera, tolka och kritisera resultat från olika rumsliga analysmetoder.

Undervisning

Undervisningen utgörs av både teoretiska och praktiska moment, där föreläsningar följs av praktiska övningar som illustrerar, förstärker eller vidareutvecklar de teoretiska koncepten som tas upp i föreläsningarna. Tyngdpunkten ligger på statistisk analys och tolkning av resultaten. Övningarna är ofta kumulativa, d.v.s. de kunskaper som erhålls i en övning används som inledning för att angripa det problem som ställs upp i nästa övning. Deltagande i övningar samt tillhörande moment är obligatoriskt.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Susanna Olsson

Telefon: +46 46 2223622

E-post: susanna [dot] olsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Studerandeexpeditionen naturgeografi

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp i naturvetenskap eller teknik av vilka minst 15 poäng ska vara inom geografisk informationsvetenskap motsvarande NGEA11 Geografiska informationssystem - grundkurs 15 hp. Engelska 6/B.

Dessutom krävs kunskaper i grundläggande statistik, motsvarande de statistikkomponenter som ingår i NGEA07, Naturgeografisk teori och metodik 15 hp eller GISN21, GIS och statistisk analys, 5 hp. Detta motsvarar även de grundläggande kunskaper i statistik som man kan förväntas erhålla inom ramen för en genomgången kandidatutbildning.

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

20 januari 2025 - 21 mars 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Rumslig analys är 21 250 SEK.