Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Programme overview

Lund University offers you an opportunity to pursue advanced studies in languages and linguistics at Master’s level. You will meet and study together with students from a number of different fields of specialisation. The languages of instruction are English and the language corresponding to the field of your specialisation. The Centre for Languages and Literature offers students access to the most modern resources for research and education.

Inriktningen Svenska/nordiska språk

Du som siktar på en examen med inriktning på svenska/nordiska språk möter forskningsmiljöer som spänner över ett brett område, både vad gäller undersökta språkliga varieteter och tillämpade teorier och metoder. Studier av svenskan dominerar, men även andra nordiska och germanska språk behandlas. Här finns en aktiv forskningsmiljö om språksystemet utifrån olika forskningsinriktningar (t.ex. generativ grammatik, funktionell lingvistik, semantik och olika inriktningar inom svenska som andraspråk). På senare år har kompetensen om och intresset för gränssnitten mot informationsstruktur och prosodi stärkts. Också miljön för forskning om språkbruk i skola och samhälle är livaktig och forskning bedrivs utifrån flera teoretiska inriktningar (t.ex. textlingvistik, kritisk diskursanalys, sociolingvistik, kommunikationsetnografi och översättningsteorier). Inom båda dessa övergripande forskningsmiljöer finns ett intresse för såväl samtida som historiska perspektiv.

De obligatoriska ämneskurserna omfattar grammatisk teori, textteori med särskilt fokus på textlingvistik, genreteorier och metaforanalys samt språkförändring och de nordiska språkens historia och släktskapsrelationer, där också nyare teorier om språkvariation och språkförändring inkluderas. I kursläsningen förutsätts att du har goda kunskaper om och omfattande språkfärdighet i just svenska.

Career prospects

With a Master´s degree in Language and Linguistics, you are attractive for employers looking for a highly qualified individual with expert knowledge in communication in general, and in language in particular. An international MA in Language and Linguistics also provides you with the academic background you need in order to apply for doctoral studies in languages and linguistics.

Admission

The primary requirement is a BA degree in language and linguistics. In addition to academic transcript, the applicant should submit their BA thesis and/or other independently written academic papers. The word count for these written samples of work should be between 6000 and 8000 words in toal, or longer if the BA thesis itself is longer (excluding the references and possible appendices). The subject area of the thesis and the possible other submitted essays should be relevant for the selected specialisation. Send your academic paper(s) pdf via email to masterlanguage [at] sol [dot] lu [dot] se. Submit all other supporting documentation to www.universityadmissions.se.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.sol.lu.se/en/education/programmes/haspv/

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

  • Programme coordinator: Jordan Zlatev
  • Study counsellor: Åsa Wikström, masterlanguage [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande, med kandidatuppsats i svenska, språklig inriktning eller annat nordiskt språk. Engelska 6/Engelska B eller motsvarande samt kunskaper i svenska, danska eller norska.

Urval

kandidatuppsats eller motsvarande, betyg på relevanta kurser, intervjuer.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 4 juni 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 4 juni 2023

Ansökan

Sista ansökningsdag 2021-04-15

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk - Masterprogram är 220 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master