Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Matematisk statistik för ämneslärare

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

En introduktion till sannolikhetsteori och statistik med tillämpmningar.

Kursens övergripande mål är att de studerande ska förvärva en teoretisk grund i matematisk modellering av slumpmässig variation och förståelse för principerna bakom statistiska analyser. Vidare är målet att studenterna ska tillägna sig en verktygslåda med de vanligaste modellerna och metoderna samt förmågan att använda dessa i olika praktiska situationer, inför det kommande examensarbetet och det framtida läraryrket. Kursen ska också ge en grund för vidare studier, både i sannolikhetsteori, inferensteori och i tillämpningsämnen.

 

Kursen behandlar:

Bayes sats.

Väntevärde och varians.

Normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar för mätningar och frekvenser.

Dataanalys.

Statistisk inferens: punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning.

Metoder för normalfördelade observationer.

Approximativa metoder grundade på normalfördelning.

Jämförelser mellan väntevärden, spridningar och fördelningar.

Skattning av felkvot.

Sambandsanalys och kalibrering.

Kovarians och korrelation.

Korrelation mellan två förklarande variabler.

Öppnas för anmälan
2024-09-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Matematisk statistik

Besöksadress
Sölvegatan 18A, 223 62 Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

+46 46 222 85 50

http://www.maths.lu.se/avdelningar/matematisk-statistik/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet och 45 hp i matematik inkluderande kunskaper motsvarande: MATA21 Envariabelanalys, 15 hp, MATA22 Lineär algebra 1, 7,5 hp, NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python ,7,5 hp, MATB21 Flervariabelanalys 1, 7,5 hp och MATB22 Lineär algebra 2, 7,5 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)-
Högskoleprovet (HP)-

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 1 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

24 mars 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Matematisk statistik för ämneslärare är 21 250 SEK.