Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillämpad beräkningsvetenskap, Naturgeografi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Beräkningar blir ett allt viktigare inslag i forskning och näringsliv. För att göra prediktioner, analyser eller för att ersätta experiment använder vi numeriska simuleringar och maskininlärning på stora datorer. Vi genererar och lagrar stora datamängder och använder datavetenskap för att söka mönster, samband och trender.

På masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap med inriktning mot naturgeografi får du kunskaper om de underliggande metoderna med hänsyn till naturgeografi. Du lär dig studera olika komplexa naturvetenskapliga processer och hur beräkningsvetenskapen kan bidra till kunskapsutvecklingen i samhället. Några av många exempel är studier och forskning om miljö-och klimatförändringar, globala miljöfrågor och globala kretslopp. Tillämpad beräkningsvetenskap kan delas upp i ett antal olika komponenter: matematik, modellering, statistik, och programmering. Gränserna är flytande eftersom koncept och metoder ofta kombinerar de olika komponenterna. Programmet förbereder dig för ett yrkesliv såväl inom akademin som i näringslivet.

Programöversikt
På denna tvärvetenskapliga utbildning får du fördjupade kunskaper inom det beräkningsvetenskapliga området, men du läser också avancerade kurser som bygger på dina naturvetenskapliga ämneskunskaper från din kandidatexamen. Förutom kunskaper i teorin i beräkningsvetenskap läggs stor vikt vid att få kunskap om de praktiska verktyg som används av yrkesverksamma inom området och du tränar bland annat dina programmeringsfärdigheter. Du kommer att få generiska kunskaper och färdigheter av vikt för beräkningstunga yrken till exempel inom problemformulering, informationssökning, datahantering, men även vetenskapligt skrivande och presentationsteknik.
Programmet har fem separata inriktningar; miljövetenskap, biologi, geologi, naturgeografi och kemi. Du kommer att läsa flera kurser tillsammans med studenter från en annan inriktning än den du själv väljer och det finns möjlighet att genomföra gemensamma projekt och examensarbete. Under hela din studietid ges det tvärvetenskapliga perspektivet en stor plats och du kommer också att studera tillsammans med studenter som har ämnesbakgrund i till exempel matematik och fysik.
Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Du kommer att möta och undervisas av aktiva och internationellt välrenommerade forskare och du får kontakt med många olika forskargrupper. Samtidigt förbereds du också för en karriär inom näringsliv och industri.

Programstruktur
Inom inriktningen Naturgeografi börjar du med att läsa kursen Växthusgaser och biogeokemiska kretslopp följt av Matematik för naturvetare 2 och Ekosystemmodellering. I slutet av första året och första halvan av andra året läser du framför allt obligatoriska generella kurser i statistik, programmering, modellering i beräkningsvetenskap och reproducerbar och interaktiv dataanalys samt en introduktion till modellering av klimatsystem. Under den sista terminen genomförs ett examensarbete.

Karriärmöjligheter
Efter examen finns det flera olika karriärvägar. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom flera naturvetenskapliga forskarutbildningsämnen. Du kan också välja en yrkesbana utanför akademin och då hitta attraktiva jobb inom områden där det finns behov av att lösa naturvetenskapliga problem med hjälp av statistik, databehandling eller simuleringar, såväl inom industrin som i offentlig förvaltning och andra organisationer.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Masterkoordinator

Stefan Olin

E-post: appliedcompsci [at] math [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning naturgeografi

Naturvetenskaplig kandidatexamen om minst 180 hp. Examen ska innehålla 90 hp naturvetenskapliga ämnen varav 15 hp matematik.

Engelska 6 / Engelska B.

Övrigt
Vissa av de valbara kurserna inom programmet kan ha högre förkunskapskrav i matematik eller i andra naturvetenskapliga ämnen.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tillämpad beräkningsvetenskap, Naturgeografi - Masterprogram är 310 000 SEK.