Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialistsjuksköterskeprogrammet, anestesisjukvård

Program 60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Patient blir sövd

Beskrivning

Tycker du att det är spännande att arbeta med smärtlindring? Vill du arbeta med att ge människor en lugn och smärtfri operationsupplevelse? Då kan anestesisjuksköterska vara ett yrke för dig!

Under programmet kommer du att få de kunskaper som krävs för att kunna ansvara för övervakning och/eller utförande av anestesi till patienter som ska genomgå, genomgår eller har genomgått operativa ingrepp, undersökningar och behandlingar. Det kan både handla om planerade och akuta operativa ingrepp, undersökningar och behandlingar. Programmet ger dig även kompetens att kunna arbeta med både den pre-, intra- och postoperativa omvårdnaden, samt det akuta omhändertagandet av patienter.

Mer om programmet

I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker både inom planerad och akut operationsverksamhet.

Programmet riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta som anestesisjuksköterska.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU schemaläggs måndag till söndag, dag, kväll och natt om minst 32 timmar/vecka.

Mer information om VFU på Canvas

International Federation of Nurse Anesthetists Recognition Award

Lunds universitets specialistsjuksköterskeprogram, inriktning anestesisjukvård, 60 hp, har för tredje gången erhållit International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) Recognition Award för 5 år (2021–2026).

Renewal Recognition Award of Education är en kvalitetskontroll av hur programmets innehåll och krav bedöms motsvara IFNA:s Standard of Education där bland annat en omfattande självstudie ingår, samt utvärdering av studenter och lärare (teori och klinik) om hur de uppfattar att programmet uppfyller de krav som IFNA ställer.

 

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kortfakta

Studiestart:
Hösttermin

Studietakt:
Helfart

Studieort:
Lund. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns i Malmö/Lund, Kristianstad, Helsingborg, Hässleholm, Trelleborg, Landskrona, Ängelholm och Ystad. Detta innebär resor till VFU-platserna och kan medföra extra kostnader. Det finns i vissa fall möjlighet till VFU i Halmstad.

 

Internationella möjligheter: 
De internationella möjligheterna (Medicinska fakultetens studentwebb)

Kontakt

Studievägledare

Helene Setterberg

Telefon: 046-222 97 21

E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledning - Information och telefontider (studentwebben)

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

  • Svensk legitimation som sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande
  • Godkända kunskaper i svenska och engelska som motsvarar kraven för grundläggande behörighet på grundnivå
  • Yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Urval - Akademiska meriter, APAV

I urvalsgruppen akademiska poäng ger all statlig och kommunal högskole-/ och universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, akademiska poäng. Max antal poäng som räknas är 285 i urvalsgruppen APAV.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Specialistsjuksköterskeprogrammet, anestesisjukvård är 205 000 SEK.

Karriär

Var kan jag arbeta?

Som färdigutbildad anestesisjuksköterska kan du arbeta på anestesi- samt pre- och postoperativa avdelningar. Du kan även arbeta på andra enheter inom specialiserad och högspecialiserad öppen och sluten vård, smärtbehandlingsavdelning, akutmottagning och övriga kliniker vid sjukhus eller skade- och katastrofplatser utanför sjukhus, samt vid internationella hjälporganisationer .

Arbetsmarknadsprognos

Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå under en lång tid framöver.

Akademisk karriär

Du kan tillgodoräkna delar av din utbildning om du vill fortsätta med masterstudier.

Andra som har studerat här berättar