Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Statistisk termodynamik och molekylsimulering

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Intresserad av statistisk termodynamik och molekylsimulering? Lär dig mer om begreppen entropi, fri energi och temperatur. Skaffa dig fördjupad förståelse för Molekyldynamik och Monte Carlos-simulering och hur dessa metoder används inom modern kemisk forskning.

KEMM48. Kursens mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om statistisk mekanik. Ett viktigt mål med kursen är att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse för begreppet entropi och därmed överbrygga motsättningen mellan en mikroskopisk ansats (statistisk mekanik) och en makroskopisk (termodynamik).

Kursen handlar om att förstå och härleda makroskopiska (termodynamiska) egenskaper, såsom tryck- och fasbeteende, baserat på atom/mikroskopiska egenskaper hos ett stort antal molekyler, med hjälp av statistisk mekanik eller statistisk termodynamik.

Studenterna får också en grundläggande och noggrann förståelse för entropi, fri energi och temperatur. Under kursen lär de sig mer om principerna för både Molekyldynamik (MD) och Monte Carlo (MC) simuleringar och hur de används i modern kemiforskning.

Kursinnehåll

Föreläsningar och räkneövningar: Kursen inleds med introduktion av grundläggande statistisk-mekaniska begrepp. Termodynamiska transformationer jämförs med motsvarande ensembler inom den statistiska mekaniken. Approximativa teorier för vätskor och lösningar. Simuleringsmetoder. Räkneövningarna genomförs för träning i att använda de olika statistisk-mekaniska verktygen och resonemangen.

Laborationer och inlämningsuppgifter.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inklusive kunskaper motsvarande KEMA10 Allmän kemi 7,5 hp, KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp, KEMA12 Oorganisk kemi - grundkurs 7,5 hp, KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 hp, KEMB09 Fysikalisk kemi - grundkurs 15 hp, och MATA02 Matematik för naturvetare, 15 hp. Engelska 6/B.

ELLER

75 hp fysik inklusive kunskaper motsvarande FYSC11 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp, och FYSC13 Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp, samt 30 hp matematik. Engelska 6/B.

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 6 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Statistisk termodynamik och molekylsimulering är 19 375 SEK.