Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Astrofysik - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Naturvetenskapliga fakulteten, astronomihuset

Beskrivning

Om du fascineras av astronomiämnet och dess oändliga kunskapsäventyr ska du söka till vårt masterprogram i astrofysik. Under utbildningen fördjupar du dig inom områden som planetsystem i Vintergatan, stjärnors utveckling och extragalaktisk astronomi.

Vid Lunds universitet har astronomiforskningen en lång tradition av att ligga i den absoluta kunskapsfronten. Som masterstudent får du ta del av en dynamisk miljö präglad av forskningsprojekt på internationell toppnivå, speciellt vad gäller Vintergatan och dess stjärnor, planetbildning och planetsystems utveckling, högenergiastrofysik samt astrometri. Våra medarbetare har i det internationella forskarsamhället även en aktiv och drivande roll vad gäller stora satsningar som exempelvis Gaiasatelliten.

Samtliga lärare på masterprogrammet är forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Andelen lärarledd tid är hög. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om de metoder som används av astronomer för att studera och förstå vårt universum. Du får möjlighet att koppla samman och använda kunskaper från tidigare studier inom både fysik och matematik. Exempelvis lär du dig hur man kan beräkna olika stjärnors utveckling och slutstadier utifrån deras ursprungliga massa. Du lär dig även hur man bestämmer stjärnors rörelser, fördelning och avstånd. Du får också kunskap i universums utveckling och de senaste rönen om vilka processer som ligger bakom hur planeter bildas.

Masterprogrammet ger dig omfattande kunskap i statistik samt hantering och analys av stora datamängder. Du övar både muntlig och skriftlig kommunikation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur

Programmet består av ett antal obligatoriska kurser som ger dig bred kunskap om astrofysikens många olika områden samt ett antal valbara kurser som ger dig möjlighet att specialisera dig. Den första terminen läser du inledningsvis en kurs i stjärnornas struktur och utveckling, samt en kurs i antingen extragalaktisk astronomi eller planetära system. Därefter studerar du dynamisk astronomi respektive statistiska verktyg. På vårterminen påbörjar du ditt examensarbete, tillsammans med övriga kurser du väljer att läsa.

Under det andra studieåret fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål beträffande specialisering, mot antingen teoretisk eller observationell astrofysik. Examensarbetet är 60 högskolepoäng och genomförs vid institutionen. Du integreras under examensarbetet i en aktiv forskningsmiljö.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet gör dig väl rustad för en forskarutbildning inom astrofysik, och en stor andel av dem som har gått programmet söker sig vidare som doktorander. Men du kan också välja en karriärväg i näringslivet och då hitta lämpliga jobb inom områden som exempelvis informations- och kommunikationsteknologi där behov finns av kompetens inom avancerad programmering och modellering, statistik och datahantering.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programkoordinator

David Hobbs

E-post: david [dot] hobbs [at] fysik [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp i fysik eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i fysik.

Engelska 6 / Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser, speciellt de i behörighetsgivande kurser, samt en motivering för ansökan (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Astrofysik - Masterprogram är 340 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 514 kB, nytt fönster)