Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik

Program 300 högskolepoäng · 5 år

Närbild skrivare som printar ut på papper. Foto.

Beskrivning

Teknisk matematik vid LTH är programmet för dig som brinner för matematik. Här läser du mer matematik och programmering jämfört med andra civilingenjörsprogram. Du tränas i att formulera och analysera matematiska modeller. Du utvecklar därigenom din problemlösningsförmåga och förmågan att arbeta matematiskt med problem, även sådana som från början inte är formulerade i matematiska termer. När du är klar med utbildningen får du specialistkompetens som matematiker inom ett teknikområde. Matematiken är teknikens och vetenskapens språk och har alltid varit ett kärnämne för en civilingenjör. Den snabba datorutvecklingen gör att matematiken idag blivit ännu viktigare, till exempel för att effektivt analysera information eller simulera komplexa processer.

Matematik genomsyrar vardagslivet, ofta utan att man tänker på det, med allt från Google-sökningar och väderprognoser till prissättning av värdepapper. Det finns många nya områden, t ex inom bioinformatik, AI, maskininlärning, medicin och ekonomi där avancerad matematik behövs för att utveckla nya algoritmer.

De matematiska ämnena har flera roller i utbildningen. De uppträder både som grundläggande ämnen och som centrala teknikverktyg. Under din tid som student får du utveckla din förmåga att använda datorn för matematiskt arbete.

Du läser mycket av utbildningen på LTH:s Matematikcentrum, där det finns en mycket bred verksamhet: från teori till ett brett fält av praktiska tillämpningar. Programmet präglas av att LTH har en stark verksamhet inom systemteknik.

Att LTH är en del av Lunds universitet gör det möjligt för dig att också söka dig ut på obanade matematiska tillämpningsområden inom exempelvis biologi, ekonomi och medicin.

Karriär och arbetsmarknad

Efter examen är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan arbeta i många olika branscher och roller inom t ex bioinformatik, AI, maskininlärning, medicin, finans men också som forskare, entreprenör eller på innovationsbolag. Du kan se fram emot ett omväxlande arbete där du utvecklar eller forskar kring avancerade tekniska produkter, system och teorier. Många arbetar i team där de bidrar med matematisk specialistkunskap. För detta är du väl förberedd genom den träning i kommunikation och modellering som du fått.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning. Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön. 

Ledande inom hållbarhet

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Upplägg och innehåll

Utbildningen har teoretisk tyngd och komplexa problemlösningar. Förutom matematik så läser du tekniska, naturvetenskapliga och ekonomiska ämnen, vilket ger utbildningen en stor bredd. 

Programmet är uppbyggt av ett obligatoriskt block följd av specialiseringar och en valfri del. Det avslutas med ett examensarbete. Specialiseringarna inom teknisk matematik täcker nästan all sorts ingenjörskonst där analys och matematisk modellering har betydelse. 

Inom det obligatoriska blocket läser du matematiska ämnen och datavetenskap. Samtidigt skaffar du dig en bred bas inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen samt ekonomi. Kombinationen av dessa ämnen skapar programmets styrka och särart.

År 1: under första året läser du grundläggande kurser inom matematik, bland annat linjär algebra och en grundläggande kurs i programmering. Kurserna utgör basen för hela utbildningen. Du läser två profilkurser: Matematisk modellering och Matematisk kommunikation. Vidare ingår kurser i fysik och mekanik. 

År 2: ett genomgående tema för andra året är matematisk systemteori och systemteknik. Under andra året läser du också en grundläggande kurs i ekonomi.

År 3: under ditt tredje år läser du ytterligare matematiska kurser.

År 4 och 5: under de två sista åren väljer du en specialisering, där du fördjupar dig inom något teknikområde där matematiken används. Specialiseringarna inom Teknisk matematik täcker nästan all sorts ingenjörskonst där analys och simuleringar har betydelse.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik – lth.se

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Karin Cherfils-Karlsson

Telefon: +46 46-222 37 36

E-post: karin [dot] cherfils-karlsson [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 3 juni 2029

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)21,61
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)21,80
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,65

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 56 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik är 850 000 SEK.