Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Engelska IV

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Denna kurs (ÄEND24) läses inom ämneslärarutbildningen (termin 7 för den som har engelska som ingångsämne och termin 5 för den som har engelska som andraämne). Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kursen består av följande delkurser:
Ämnesdidaktik IV: Språkinlärningens och språkundervisningens psykologi, 7,5hp
Valbar kurs, 7,5hp
Individuell fördjupningsuppgift med utbildningsvetenskaplig relevans för undervisning i engelska, 15hp

Delkursen Ämnesdidaktik IV: Språkinlärningens och språkundervisningens psykologi bygger på de föregående delkurserna i ämnesdidaktik, samtidigt som den fokuserar specifikt på hur man kan använda teoretiska insikter från språkinlärningens och språkundervisningens psykologi för att praktiskt understödja individers och gruppers lärande. 

Den valbara delkursen varierar i innehåll från kursomgång till kursomgång, men studenterna erbjuds alltid minst två kurser att välja mellan, varav en normalt är inriktad mot engelsk språkvetenskap och en mot engelsk litteraturvetenskap.

I delkursen "Individuell fördjupningsuppgift med utbildningsvetenskaplig relevans för undervisning i engelska" ges en överblick över kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och interdisciplinära kopplingar mellan ämnet engelska och engelsk undervisning och inlärning, samtidigt som den också syftar till att ge kunskaper om avancerat vetenskapligt skrivande. I denna delkurs närmar vi oss forskning inom engelsk utbildningsvetenskap via aspekter och forskningsinriktningar som normalt är nya för studenterna. Teori och metod studeras i ljuset av relevanta texter med fokus på engelska och utbildningsvetenskap, som en förberedelse för det mer självständiga arbetet med den individuella fördjupningsuppgiften, som resulterar i en akademisk uppsats på cirka 8000 ord. De formella och vetenskapliga kraven på denna uppsats gör att den motsvarar vad som i andra sammanhang kallas för en kandidatuppsats.

Den muntliga och skriftliga språkfärdigheten fördjupas, medan den rena färdighetsträningen på denna nivå är underordnad och satt i samband med de mera vetenskapliga momenten. Dessa kunskaper och färdigheter tillämpas i samband med den individuella fördjupningsuppgiften, där studenterna befäster sin förmåga att använda engelska i tal och skrift.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

studievägledare

E-post: studievagledning [at] uvet [dot] lu [dot] se

utbildningskoordinator

Karin Hjalmarsson

E-post: karin [dot] hjalmarsson [at] uvet [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten senast vid kursstart är färdig med samtliga 60 högskolepoäng från Engelska 1, Engelska 2 och Engelska 3 eller motsvarande.

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Engelska IV är 57 500 SEK.