Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärligt masterprogram i fri konst

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Beskrivning

Konstnärlig masterutbildning i fri konst är en 2-årig programutbildning som syftar till att utbilda konstnärer med mycket god professionell förmåga på hög konstnärlig nivå. Utbildningen håller en hög internationell profil och förbereder för en yrkesverksamhet på internationell nivå. Du ska efter genomgången utbildning ha breda, fördjupade kunskaper och färdigheter inom områdets praktiska och teoretiska grunder för att utveckla ett självständigt konstnärskap och en förmåga att verka i arbetslivets olika former. Du ska även ha utvecklat förmåga att studera på ett i stort sett självstyrt eller självständigt sätt. Du ska självständigt kunna reflektera, formulera och gestalta och därmed bidra till kunskapsutvecklingen inom området fri konst. Utbildningen som präglas av valfrihet och självständigt arbete består av eget arbete i ateljén, individuell handledning från internationellt verksamma professorer och lärare samt valbara kurser inom huvudområdena teknik, gestaltning och teori. Utbildningens andra hälft domineras av examensarbetet som innebär utveckling och fördjupning av ett självständigt konstnärligt projekt. Examensarbetet utgörs av en individuell utställning och en essä. Merparten av undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.khm.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Konsthögskolan i Malmö

Besöksadress
Bergsgatan 29, 21422 Malmö

Postadress
Konsthögskolan i Malmö, Box 4035, 20311 Malmö

http://www.khm.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i fri konst eller motsvarande

Urval

Antagningsprov och intervju.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Malmö, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 4 juni 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Konstnärligt masterprogram i fri konst är 400 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master