Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatkurs och examensarbete i Business and data analytics

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kurspaketet består av följande två kurser:

FEKH31 Kandidatkurs i Business Analytics 15 hp

Kursen i "Business and Data Analytics" har utvecklats för att möta det växande behovet av ekonomer som kan förstå och använda data och även så kallad ”massive data”, som en del i det strategiska beslutsfattandet i en organisation. För att kunna arbeta med data krävs en kunskap kring och förståelse för hur man i en organisation kan arbeta med data samt hur den kunskap som kan hämtas ur data och "massive data" kan analyseras. Att kunna värdera och kritiskt granska den kunskap som kan genereras ur data är en förutsättning för att förstå hur kunskapen sedan kan användas som underlag till strategiskt beslutsfattande i en organisation. Inom ramen för den här kursen får studenter fördjupa sig inom områdena strategi, strategiskt beslutsfattande, statistisk analys och statistik inlärning samt förståelse för hur kunskap genereras och kan värderas i relation till tillämpning av statistiska metoder.

Kursen ges på svenska.

FEKH38 Examensarbete i Business Analytics 15 hp

Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat problem inom området strategi och strategiskt beslutsfattande och att tillämpa statistiska metoder och analyser på stora data set. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. I kursen ingår ett metodmoment som fokuserar på statistik analys och metod. Examensarbetet sker i grupp.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

http://www.fek.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Företagsekonomi 1-60 hp, varav grundkurs i företagsekonomi 1-30 hp (FEKA90) eller motsvarande och fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (FEKG11, FEKG21, FEKG51, FEKG61 och FEKG91) eller motsvarande samt statistik 15 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 18 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kandidatkurs och examensarbete i Business and data analytics är 50 000 SEK.