Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialistsjuksköterskeprogram, psykiatrisk vård

Program 60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Beskrivning

Vill du hjälpa människor som lider av psykiatriska sjukdomstillstånd? Då kan denna utbildning inom psykiatrisk vård vara något för dig!

Under utbildningen kommer du att få kunskaper om psykiatriska sjukdomstillstånd, deras behandling samt de stöd- och serviceinsatser som erbjuds i samhället. Du kommer även att få kunskap om evidensbaserade psykosociala insatser för personer som till följd av långvarig psykisk sjukdom drabbats av psykiska funktionshinder.

Programmet kommer även att ge dig de färdigheter som krävs för att i samråd med patienten och/eller anhöriga kunna identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplaner samt leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder.

Programmet ger dig också kompetens att leda, planera och utveckla arbetet inom ett arbetslag och samarbeta med andra yrkesgrupper, organisationer och myndigheter.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU schemaläggs måndag till söndag, dag, kväll och natt om minst 32 timmar/vecka.

Vidare information om VFU.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kortfakta

Studiestart: Varannan vårtermin, ojämna år

Studietakt: Halvfart

Studieort: Lund. Distansutbildning.

Verksamhetsförlag utbildning (VFU) finns i hela Skåne. Detta innebär resor till VFU-platserna och kan medföra extra kostnader. För dig som bor utanför Skåne kan VFU, efter överenskommelse, utföras i annan region.

På Medicinska fakultetens Studentwebb kan du läsa om:

De internationella möjligheterna

Utbildningsplan- och kursplaner

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Akademiska meriter, APAV

I urvalsgruppen akademiska poäng ger all statlig och kommunal högskole-/ och universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, akademiska poäng. Max antal poäng som räknas är 285 i urvalsgruppen APAV.

Anmälan & antagning

Studiemöjligheter

Det finns inga öppna ansökningar för tillfället.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Karriär

Var kan jag arbeta?

Du kommer att kunna arbeta inom både sluten och öppen psykiatrisk vård.

Arbetsmarknadsprognos

Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå under en lång tid framöver.