Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialistsjuksköterskeprogram, psykiatrisk vård

Program 60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Beskrivning

Ingen beskrivning angiven.

Grundutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten har tagit initiativ till att lägga ned Specialistsjuksköterskeprogrammet, psykiatrisk vård fr o m vårterminen 2024.

Inför nedläggningen har du, som tidigare student, möjlighet att kontakta oss för att undersöka dina möjligheter till ett eventuellt återupptagande och slutförande av dina studier på programmet. Om du önskar detta, vill vi att du senast den 1 november 2023 hör av dig till studievägledare Vesna Sehovac, vesna [dot] sehovac [at] med [dot] lu [dot] se (vesna[dot]sehovac[at]med[dot]lu[dot]se).

Om vi inte hört något från dig senast den 1 november 2023, kommer eventuell planering av återupptagande av dina studier i programmet, inte längre vara möjligt.

Irén Tiberg

Ordförande, Programnämnden för omvårdnad, radiografi
samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
(PN-ORR)

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Behörighet & urval

Akademiska meriter, APAV

I urvalsgruppen akademiska poäng ger all statlig och kommunal högskole-/ och universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, akademiska poäng. Max antal poäng som räknas är 285 i urvalsgruppen APAV.

Anmälan & antagning

Studiemöjligheter

Det finns inga öppna ansökningar för tillfället.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Karriär

Var kan jag arbeta?

Du kommer att kunna arbeta inom både sluten och öppen psykiatrisk vård.

Arbetsmarknadsprognos

Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå under en lång tid framöver.

Andra som har studerat här berättar