Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi: Tillämpad ekotoxikologi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

BIOR52

Kursen är en avancerad kurs i ekologi och beskriver hur man tillämpar de ekotoxikologiska teorierna som inhämtats på kursern BIOR41, Ekotoxikologi i yrkes- och forskningsverksamhet. Övergripande mål är att förstå och identifiera ekotoxikologins roll i samhället och att träna på att använda sina ekotoxikologiska kunskaper för att lösa samhällsproblem orsakade av kemikalieanvändning. Kursen består av föreläsningar, gruppseminarier, studiebesök och två större projekt.

Vi besöker kemikalieindustrier, konsultbyråer, avfallsanläggningar, saneringsföretag och myndigheter för att få en bred bild av var ekotoxikologer behövs. Projekt

Två stora projekt löper under hela kursen. Det ena är ett vetenskapligt projekt där studenterna själva väljer problemområde, ställer upp hypoteser, designar försöksuppställning/provtagningsstrategi för att testa hypoteserna och genomför provtagning och analys. Projektet redovisas skriftligen och med poster. Det andra projektet är ett tillämpat uppdrag. Vi får förslag/uppdrag från företag och myndigheter (konsult-, industri-, och tillverkningsföretag, kommuner, länsstyrelser, kemikalieinspektionen, SNF, kustbevakningen, åklagarmyndigheten) på aktuella problemområden som behöver belysas/utredas. Studenterna utreder dessa problemområden och avlägger en skriftlig rapport till uppdragsgivarna.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

105 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIOC02 Ekologi 15 hp, kemi 15 hp samt BIOR41 Ekotoxikologi 15 hp eller KEMB06 Analytisk kemi 15 hp. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 2 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi: Tillämpad ekotoxikologi är 38 750 SEK.