Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger en översikt över den ekonomiska utvecklingen i världen sedan jordbrukets införande och fram till idag. Vi introducerar, diskuterar och jämför samhällsekonomier och analyserar deras funktionssätt och förändringsprocesser.

Kursen ger en översikt över den ekonomiska utvecklingen i världen och lyfter särskilt fram betydelsen av befolkningsförändringar, teknologisk och institutionell utveckling för att förklara ekonomiers långsiktiga utvecklingsmönster.

Återkommande teman är vidare geografiska, ekologiska och klimatmässiga förutsättningar, energianvändning, arbetsdelning mellan land och stad, genusrelationer, handelsutbyte, ekonomiska kriser, levnadsstandard, samhällens sociala strukturer, och socio-ekonomisk ojämlikhet.

Centrala diskussioner för kursen handlar om industrialismens uppkomst, spridning och omvandling i olika delar av världen.

Kursen består av två kronologiskt avgränsade delkurser:

  1. Ekonomisk-historisk översikt fram till 1850. Denna delkurs inleds med den s k neolitiska revolutionen, övergången från jakt- och samlande till bofast jordbruk, och de första staternas uppkomst och karaktär. Därefter går vi igenom den ekonomiska och sociala utvecklingen i olika delar av världen och hur olika ekonomier gradvis börjar integreras, samtidigt som skillnaderna i välstånd mellan länder förstärks. Detta blir särskilt tydligt i samband med ”den första industriella revolutionen” i Storbritannien. Vi diskuterar hur olika staters organisation hänger ihop med de ekologiska och ekonomiska förutsättningarna, och i sig också påverkar den ekonomiska utvecklingen. Vi diskuterar också hur internationella relationer mellan stater, såsom genom kolonialismen, påverkar den ekonomiska utvecklingen i olika delar av världen.
     
  2. Ekonomisk-historisk översikt från 1850 till nutid. Efter ca 1850 intensifieras industrialismens omvandling av världen då industriell produktion växer fram i allt fler delar av världen, och produktionen intensifieras. Vi diskuterar här förutsättningar för och drag av den här utvecklingen såsom energiåtgången, kunskapens förändrade roll i produktionen, urbanisering, och samhällsstrukturens omvandling. Vi diskuterar världens ekonomiers fördjupade integration genom ökad rörlighet av människor, varor, tjänster och kapital, och tar också fasta på uppdelningen av världen i kolonialmakter och kolonier (imperialismen). Viktiga ämnen i delkursen är 1900-talets tillväxtfaser och ekonomiska kriser, välfärdsstaternas uppkomst, den ekonomiska politiken, och hur tyngdpunkten i världsekonomin förskjuts geografiskt över tid.

Öppnas för anmälan
2024-09-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Ekonomisk-historiska institutionen

Besöksadress
Scheelevägen 15B, Alfa 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

+46 46 222 74 75

http://www.ekh.lu.se/

Håkan Lobell

Studievägledare

+46 46 222 74 85

hakan [dot] lobell [at] ekh [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)20,47
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)19,01
Högskoleprovet (HP)0,95

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 20 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

20 januari 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)20,47
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)19,01
Högskoleprovet (HP)0,95

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 20 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia är 30 000 SEK.