Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges som fristående kurs.

Kursen ger studenten en bred praktisk och teoretisk kunskap om rumslig analys, Geografiska informationssystem (GIS) och dess tillämpningar inom samhällsvetenskap. Variationen av tillämpningar är bred både sett till ämne och geografisk kontext. Analys och visualisering av rumslig information är centrala delar för kursen

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1: Introduktion – GIS-teknikens grunder (7,5 högskolepoäng)

Delkursen ger en introduktion till det växande fältet kring Geografisk Informationsbehandling med särskild inriktning på samhällsvetenskaplig tillämpning. Grundläggande teorier, centrala begrepp och debatter presenteras tillsammans praktiska övningar och laborationer. Laborationerna introducerar även grundläggande analytiska metoder och verktyg inom GIS. Tillämpningsområden av olika GIS-system i förvaltningar och organisationer problematiseras och diskuteras kritiskt.

Delkurs 2: GIS som analysverktyg (7,5 högskolepoäng)

Delkursen inriktas mot praktiska applikationer av GIS med fokus på analys av rumslig data.  Delkursen är praktiskt orienterad och uppbyggd kring ett stort antal övningar och laborationer där direkt praktisk kunskap förmedlas. Delkursen ger en fördjupning av de metoder och verktyg som introducerades under delkurs 1 samt introducerar en del nya metoder.

Delkurs 3: GIS-orienterade övningar (7,5 högskolepoäng)

Delkursen inriktas mot att applicera innehållet i delkurserna 1 och 2 i en konkret och sammanhållen form. Uppläggningen av delkursen är i form av större förelagda laborationsuppgifter inom olika ämnesområden. Arbetet inom delkursen syftar till att leda fram till en avrapportering i skriftlig och kartografisk form av de förelagda uppgifterna. Delkursen förbereda för den avslutande delkursen där ett självständigt arbete ska genomföras.

Delkurs 4: Självständigt arbete (7,5 högskolepoäng)

Inom delkursen ska de studerande självständigt välja ett problemområde lämpligt för analys med hjälp av GIS-teknologi. Resultaten presenteras i form av ett självständigt arbete, där en speciell tonvikt läggs på de kartografiska framställningarna och på hur GIS-teknologin använts.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare: studievagledare [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 16 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar är 50 000 SEK.