International Development and Management - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Två studenter diskuterar i ett klassrum.

Beskrivning

LUMID är en tvåårig tvärvetenskaplig utbildning som är inriktad på internationell utveckling och management.

Genom utbildningen får studenterna en unik kombination av teoretiska kunskaper, tillämpade forskningsmetoder och managementsfärdigheter som är kopplade till många olika utvecklingsområden och problem. Dessa olika aspekter av internationell utvecklingsforskning och praktisk tillämpning integreras genom kurser, praktik vid internationella organisationer, fältarbetesforskning och seminarier om utvecklingsarbete. Utbildningens första år är högskoleförlagt medan det andra året består av praktik och fältarbete i utvecklingssammanhang.

LUMID är en stolt medlem av Global Association for Masters in Development Practice (MDP) som är det främsta nätverket för masterutbildningar inom utvecklingsarbete och bland annat ger våra studenter tillgång till internationella föreläsningar och seminarier om frågor inom global utveckling. Studenter som genomfört utbildningen har lyckats få arbete inom en rad olika utvecklingsorganisationer över hela världen, från multilaterala organisationer (som olika FN-organ och Världsbanken) och internationella bistånds- och samarbetsorganisationer (som t ex Sida) till icke-statliga organisationer (NGO:er).

LUMID är ett av de populäraste masterprogrammen i Sverige med ca 1500 sökande varje år från hela världen till de 40 platser som finns på utbildningen. På grund av den hårda konkurrensen tillämpar vi en ytterst noggrann urvalsprocess där de främsta kriterierna är:

  • Akademiska betyg
  • Relevant yrkesverksamhet i CV
  • Avsiktsförklaring (Statement of Purpose)

Webbplats: http://www.lumid.lu.se

Mer om utbildningen hittar du på http://www.lumid.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

A Bachelor's degree. English 6/English Course B.

Urval

the final selection among applicants fulfilling the entry requirements is based on academic degrees, academic marks, disciplinary background, relevant work experience and the statements of purpose written by the applicants. Special attention will be paid to the statement of purpose and whether the applicant has completed an undergraduate degree by the time the programme starts.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 11 juni 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för International Development and Management - Masterprogram är 220 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master