Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilingenjörsutbildning i brandteknik

Program 300 högskolepoäng · 5 år

Närbild skylt “Brandvägg”. Foto.

Beskrivning

Utbildningen inom brandteknik vid LTH är internationellt erkänd och ger dig bred kompetens inom områdena brandteknik och olyckshantering. Programmet är unikt i sitt slag och har en världsledande roll inom brandtekniken. Efter examen kommer du att ha mycket lätt att få jobb. LTH:s brandteknikutbildning är välkänd och väl ansedd både nationellt och internationellt.

Du får en gedigen naturvetenskaplig och teknisk grund att stå på, goda kunskaper inom byggnadsteknik och djupa kunskaper om brandfenomenet, brandförlopp och olyckshantering, samt en god förmåga att tillämpa dessa kunskaper på olika problem inom det brandtekniska området.

Karriär och arbetsmarknad

Som civilingenjör i brandteknik öppnas många karriärvägar världen över. Du kommer att ha stora möjligheter att i framtiden jobba med det just du är intresserad av. Det finns ett stort behov av kompetens inom brandteknik och olyckshantering.

Ungefär hälften av dem som utbildar sig inom området arbetar inom den kommunala räddningstjänsten med förebyggande brandskydd och operativa insatser. Arbetet kan handla om att begränsa konsekvenserna av olyckor som inträffar eller om skademinimerande insatser. 

Som civilingenjör i brandteknik finns även många arbeten inom den privata sektorn med exempelvis brandskyddsprojektering av byggnader. Du kan också arbeta inom olika myndigheter med brandskydds- och säkerhetsfrågor, riskanalyser, utbildning, forskning och utveckling. En annan möjlighet är att fortsätta med forskarutbildning.

Om du väljer att ta ut en brandingenjörsexamen efter 3,5 års studier finns det möjlighet till ett års påbyggnadsutbildning vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i Revinge utanför Lund. Där ingår sex veckors praktik inom räddningstjänsten. Påbyggnadsåret ger kompetens att arbeta som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst. Denna möjlighet finns även efter att du gått hela det femåriga programmet.

Bred utbildning som lönar sig 

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning. Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön. 

Ledande inom hållbarhet 

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Upplägg och innehåll

Du kommer att läsa både breda grundkurser och kvalificerade specialiseringskurser. Inledningsvis ges en grundläggande teknisk utbildning. Förutom matematik, fysik, programmering och statistik innehåller den grundläggande utbildningen byggnadstekniska ämnen samt mer praktiskt tillämpade ämnen.

Den grundläggande utbildningen kompletteras med kurser inom brandteknik och riskhantering. De brandtekniska ämnena behandlar bränders uppkomst, tillväxt och spridning. Stor vikt läggs vid utrymningen när det uppstår fara för brand, och frågor som rör människors säkerhet. Orsaker, konsekvenser och risker för olika typer av allvarliga olyckor studeras också.

Under år 4 och 5 läser du en specialisering: Brandskyddsanalys eller Olyckshantering.

Efter första året kan du välja att genomgå en tre veckors introduktionsutbildning för brandmän följd av sju veckors sommarpraktik inom räddningstjänsten. Praktiken är frivillig och ges i mån av plats. En annan möjlighet som finns är att under sommartid genomföra projektarbeten på olika företag inom brandområdet, både i Sverige och utomlands.

Två examensmöjligheter

Civilingenjörsutbildningen i brandteknik startade läsåret 23/24 och är en vidareutveckling av LTH:s väletablerade brandingenjörsutbildning. Utbildningen är 5 år och leder till en civilingenjörsexamen. Du kan fortfarande välja att ta ut en examen som brandingenjör efter 3.5 år.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Civilingenjörsutbildning i brandteknik – lth.se

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Eva Wetterholm Pålsson

Telefon: +46 46-222 70 31

E-post: eva [dot] wetterholm_palsson [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 3 juni 2029

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)16,93
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)18,49
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,15

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 58 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Civilingenjörsutbildning i brandteknik är 850 000 SEK.