Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Matematik - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Vill du bli expert på att lösa avancerade matematiska problem? Lockas du kanske av matematiska resonemang eller av att skapa nya algoritmer som exempelvis kan bidra till utveckling av robotar eller till att lättare hitta tumörer på röntgenplåtar? Masterprogrammet i matematik ger möjligheter till en framtida karriär såväl inom forskarvärlden som i näringsliv och offentlig sektor.

Masterprogrammet har två inriktningar – matematik och numerisk analys. Båda inriktningarna har en flexibel struktur med möjlighet till individuell anpassning och erbjuder ett brett utbud av kurser som ger dig både avancerad teoretisk kunskap och praktiska färdigheter. Du kan välja olika inriktningar där du lär dig arbeta med renodlat matematiska frågeställningar eller med matematisk problemlösning inom tillämpningsområden relevanta för industri och förvaltning.

Masterprogrammet har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare på utbildningen är forskare, och andelen lärarledd tid är hög. Forskningen vid Matematikcentrum omfattar ett brett spektrum från inomvetenskaplig teoretisk matematik till specifika tillämpningar. Den inomvetenskapliga forskningen bedrivs bland annat inom partiella differentialekvationer, komplex analys, harmonisk analys, operatorteori, differentialgeometri, liealgebrateori, representationsteori och optimering. Några av de tillämpade forskningsområdena berör design och analys av numeriska metoder och handlar bland annat om att skapa nya algoritmer för simuleringar av luftströmningar inom klimatmodellering eller flygplansdesign, och bevisa deras egenskaper. Andra exempel är matematisk analys av vattenvågor och strömmar med hjälp av differentialekvationer och matematisk analys av osäkerhetsprinciper och hur man kan dela upp komplicerade funktioner i enklare byggstenar, med tillämpningar inom bl.a. signalbehandling.

I hela utbildningen läggs stor vikt vid problemidentifikation, problemanalys och problemlösning.  Du övar både muntlig och skriftlig kommunikation, får god erfarenhet av samarbete i grupp och lär dig praktiska verktyg av vikt för yrkesverksamma matematiker. De två inriktningarna utlyses inte separat utan du väljer inriktning genom ditt val av kurser inom programmet. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur

Första terminens kurser väljer du vid programmets introduktionsmöte. Alla studenter erbjuds studievägledning i början av programmet och sedan fortlöpande för att komma fram till det lämpligaste valet av kurser inför varje termin. Kursvalet beror i hög grad på vilka kurser du har läst före masterstudierna och vilka framtidsplaner du har. Om du planerar forskarstudier i matematik kan du välja 90 högskolepoäng avancerade kurser i matematik för att fördjupa dig i ämnet. Om du istället är intresserad av matematikens tillämpningar och planerar att arbeta med tillämpad matematik direkt efter examen kan du välja upp till 30 högskolepoäng i ett annat ämne som är relevant för tillämpningarna, exempelvis ekonomi eller fysik.

Under det andra studieåret fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål. Examensarbetet är 30 högskolepoäng och består av en självständig mindre forsknings- eller utvecklingsuppgift baserad på aktuell forskning. Den kan antingen anknyta till pågående projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utanför universitetet.

Karriärmöjligheter

Efter examen finns det flera olika karriärvägar beroende på vilken ämnesprofil du valt. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom matematik men du kan också välja en yrkesbana utanför akademin och då hitta attraktiva jobb inom områden där det finns behov av att lösa matematiska problem såväl inom industrin som i offentlig förvaltning och andra organisationer.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor Matematik, NF

Anna-Maria Persson

E-post: Anna-Maria [dot] Persson [at] math [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i matematik, alternativt minst 60 hp i matematik och minst 30 hp i numerisk analys och beräkningsvetenskap. Det senare alternativet gäller sökande som avser avlägga mastersexamen i matematik med fördjupning i numerisk analys.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser, särskilt de i behörighetsgivande kurser, samt en motivering för ansökan som klargör sökandens mål med utbildningen (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Matematik - Masterprogram är 340 000 SEK.

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 28 kB, nytt fönster)

 

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master