Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekonomisk historia: Humankapital i ett historiskt perspektiv

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Denna kurs utforskar en rad ämnen som rör humankapital, historiskt och jämförande.

Fokus ligger på humankapitalbildning, brett definierad, och utbildningens roll i ekonomin och politiken med historiska, jämförande och aktuella perspektiv. Ämnen inkluderar teorin om humankapital, utbildningens roll för ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning samt för individuella karriärer och familjebildning, och jämlikhet ur olika aspekter. Kursen relaterar till ämnen på både makro- och mikronivå, allt inom den bredare kontexten av ekonomisk historia.

Humankapital anses ofta vara en viktig bestämningsfaktor för ekonomisk tillväxt och en strategisk faktor med avseende på produktivitet och ekonomisk tillväxt. I denna kurs granskas kritiskt såväl teoretiska grunder som empiri. Olika begrepp och metoder för mätning av humankapital studeras. Humankapitalbildning och dess konsekvenser för makroekonomiska prestationer såväl som för individuellt välbefinnande analyseras ur en historisk synvinkel, särskilt under den första, andra och tredje industriella revolutionen.

Relationen mellan humankapital och jämlikhet studeras ur flera perspektiv. I många olika sammanhang har förändringar i utbildningssystemet ofta motiverats av en politisk ambition att minska social ojämlikhet, vilket ställer frågan i vilken utsträckning humankapitalbildning genom utbildning varit viktig för att främja jämlikhet. Utbildning har dessutom varit en åtgärd för att övervinna ojämlikhet mellan könen, vilket gör frågor som rör könsskillnader inom utbildning och nya former av jämställdhet relevanta. Ur en jämförande synvinkel frågar vi i vilken utsträckning erfarenheter från västvärlden är tillämpliga på utvecklingsekonomierna idag.

Öppnas för anmälan
2024-09-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Ekonomisk-historiska institutionen

Besöksadress
Scheelevägen 15B, Alfa 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

+46 46 222 74 75

http://www.ekh.lu.se/

Håkan Lobell

Studievägledare

+46 46 222 74 85

hakan [dot] lobell [at] ekh [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Antagna till följande masterprogram är kvalificerade för denna kurs: EAETU Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling, EAEUT Ekonomisk utveckling och tillväxt, EAISD Innovation och rumslig utveckling samt EAGCH Internationell ekonomi med fokus på Kina. Andra studenter som söker till denna kurs bör ha minst 60 högskolepoäng i antingen ekonomisk historia, nationalekonomi, historia, samhällsgeografi eller sociologi eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper.

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 2 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

20 januari 2025 - 21 mars 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 2 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Ekonomisk historia: Humankapital i ett historiskt perspektiv är 16 875 SEK.