Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Matematisk statistik - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Är du intresserad av att lära dig bygga modeller av verkligheten baserat på insamlade data? Vill du förstå hur slumpmässiga förlopp kan beskrivas matematiskt? En masterexamen i matematisk statistik är en efterfrågad kompetens som öppnar dörren till spännande arbetsuppgifter både i forskarvärld och näringsliv.

Utbildningen ger dig möjlighet att djupdyka i den fascinerande tillvaron av sannolikhet och slump. Som student får du en gedigen kompetens i sannolikhetslära, statistisk teori och metodik. Du lär dig en rad olika metoder för att kunna tillämpa den matematiska statistiken inom exempelvis biologi, medicin, miljö, klimat, riskhantering och ekonomi.

Det kan exempelvis handla om att analysera genetiska kopplingar till ärftliga sjukdomar eller hur ett långsamt förändrat klimat kan leda till extrema väderhändelser. Statistisk riskhantering kan även användas i modeller rörande bland annat konstruktioners säkerhet, slitage och utmattning. Du får även möjlighet att lära dig arbeta med finansiella tillämpningar i form av modeller för exempelvis prissättning, optimering av elhandel, riskhantering samt olika ekonomiska prognoser.

Masterprogrammet har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare på utbildningen är forskare, och andelen lärarledd tid är hög. Du övar både muntlig och skriftlig kommunikation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Programmet har ett kursupplägg som präglas av stor valfrihet. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur

Om du efter examen vill gå vidare till en forskarutbildning bör du välja kurser med hög grad av teoribildning, men om du är intresserad av en karriär i näringslivet väljer du lämpligen kurser som innehåller en stor bredd av statistiska modeller och metoder. Du läser minst 45 högskolepoäng matematisk statistik på avancerad nivå samt skriver ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Resterande 45 högskolepoäng kan du välja att läsa som kurser i matematik och numerisk analys. Du kan också läsa kurser i andra ämnen, bland annat datalogi, eller om du siktar på en yrkesbana inriktad mot ett speciellt tillämpningsområde väljer du kurser inom det ämnet, exempelvis nationalekonomi, molekylärbiologi och bioinformatik.

Examensarbetet består av en självständig mindre forsknings- eller utvecklingsuppgift baserad på aktuell forskning. Den kan antingen anknyta till pågående projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utanför universitetet.

Karriärmöjligheter

Med en masterexamen i matematisk statistik har du stora möjligheter att forma en spännande framtida karriär. Programmet ger behörighet till forskarutbildning. Eftersom statistikexpertis är en bristvara finns det goda möjligheter att efter examen även fortsätta med en karriär utanför den akademiska miljön, bland annat som statistiker. Kvalificerade statistiska metoder och analyser behövs och efterfrågas exempelvis inom läkemedelsindustrin och bioteknikföretag, inom försäkringsbolag samt bank- och finanssektorn, för kvalitetsutveckling och logistik inom industrin samt av organisationer i offentliga sektorn. Enligt en rapport av SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) kännetecknas arbetsmarknaden för matematiker/statistiker idag av liten konkurrens om jobben, och läget bedöms inte förändras på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och erfarna.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor

Magnus Wiktorsson

Telefon: +46 46-222 86 25

E-post: magnus [dot] wiktorsson [at] matstat [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla totalt 90 hp inom ämnena matematik, matematisk statistik, numerisk analys, vetenskapliga beräkningar och datavetenskap, varav minst 45 hp inom matematik där kurser i flervariabelanalys och linjär algebra ska ingå, minst 30 hp inom matematisk statistik och minst 15 hp inom numerisk analys, vetenskapliga beräkningar och/eller datavetenskap.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser inom naturvetenskapliga, matematiska och tekniska huvudområden.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Matematisk statistik - Masterprogram är 340 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master