Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Kvinna som arbetar i ett laboratorium. Foto.

Beskrivning

Molekylärbiologi handlar exempelvis om DNA, proteiner och celler. Kunskaper inom molekylärbiologi är viktiga för att anta utmaningar inom alltifrån växtförädling och medicin till nanoteknologi.

Molekylärbiologi är ett ämne som har vuxit fram i gränslandet mellan biologi, kemi och medicin. Med hjälp av metoder som utvecklats inom molekylärbiologin kan man idag utforska och lösa helt nya problem. Genom modern DNA-teknik har till exempel polisen fått större möjligheter att fastställa en brottslings identitet. Samma tekniker används för att undersöka vilka gener som är ansvariga för att omvandla en frisk cell till en cancercell. Genom växtförädling kan växter göras mer motståndskraftiga mot sjukdomar och man har dessutom utvecklat tekniskt användbara växter. Dessa kan till exempel användas vid minröjning då växterna ändrar färg och blir röda om de växer på en mina. Vidare kan molekylärbiologer utnyttja bakterier och svampar inom livsmedelsutveckling och energiproduktion. De kan även användas för att utveckla nya läkemedel, bryta ner farliga utsläpp eller för att minska jordens avfallsproblem.

Under utbildningen

Utbildningen är inriktad på forskning med med mycket praktiskt laborativt arbete. Du får lära dig om mikroorganismer, gener, celler och immunologi. Du lär dig även experimentell metodik, det vill säga hur man arbetar på ett vetenskapligt sätt. I utbildningen ingår föreläsningar, laborationer, seminarier och egna projekt.

Under de första två åren läser du ett basblock med kurser i kemi, molekylärbiologi och humanfysiologi. Kurserna ger dig en stabil grund att stå på inför dina fortsatta studier. Därefter läser du kurser som du väljer själv, exempelvis inom molekylärbiologi, biomedicin eller kemi. Genom de valfria kurserna kan du forma din utbildning efter ditt eget intresse och framtidsplaner. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som du gör i samarbete med en forskargrupp eller ett företag.

Under hela utbildningen kommer du i kontakt med forskare och får ta del av högaktuella forskningsprojekt. Många kurser och mycket kurslitteratur är på engelska, vilket gör dina kunskaper lika användbara i Sverige som utomlands.

Efter utbildningen

Efter utbildningen väljer de flesta studenter att läsa vidare på ett masterprogram. Läs mer om de naturvetenskapliga masterprogrammen på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram

Därefter är det vanligt att studenterna fortsätter med en forskarutbildning. Detta eftersom det pågår mycket grundforskning inom molekylärbiologi.

Kunskaper i molekylärbiologi är viktigt inom alltifrån bioteknik och medicin till jord- och skogsbruk, vilket ger dig flera karriärvägar. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du jobba som exempelvis molekylärbiolog, genetiker, bioinformatiker eller laboratorieingenjör. 

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.biologi.lu.se/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kandidatprogram/naturvetenskapligt-kandidatprogram-ingang-molekylarbiologi

Film om programmet

Programmets innehåll

I cirkeldiagrammet nedan får du en överblick över programmets innehåll. Nedanför diagrammet kan du se en lista över vilka kurser du läser under utbildningens tre år.

Diagram över utbildningens innehåll. Illustration.

År 1

År 2

År 3

Utbildningsplan

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Saknar du behörighet?

Vi samarbetar med Folkhögskolan Hvilan som erbjuder naturvetenskapligt basår på 1-2 år. Läs mer på Hvilans webbplats.

Kontakt

Biologiska institutionen

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund

+46 46 222 38 10

http://www.biologi.lu.se/

Christina Ledje

Studievägledare

+46 46 222 73 16

christina [dot] ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Lotta Persmark

Studievägledare

+46 46 222 37 28

lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 11/A11)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 2 juni 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) 19,92

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) 19,53

Folkhögskolebetyg (BF) -

Högskoleprovet (HP) 1,4

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 24 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi är 435 000 SEK.