Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Avancerad organisk kemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Fördjupa dig i kolföreningarnas kemi - skaffa dig grundläggande kunskaper i fysikalisk organisk kemi samtidigt som du lär dig att bemästra retrosyntetisk analys och avancerad flerstegssyntes

KEMM21. Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupade teoretiska kunskaper i syntetisk organisk kemi samt kunskaper i fysikalisk organisk kemi. Under kursen kommer studenten tillägna sig syntetiska verktyg för att bemästra transformationer av funktionella grupper och bildandet av kol-kolbindningar på hög nivå. Kursen ger en orientering om hur man utför flerstegssyntes och retrosyntetisk analys kommer att vara ett av verktygen. Hittills har det mesta av reaktionsmekanismerna som man utsatts för presenterats utan experimentella bevis. Under kursens gång får man lära sig olika verktyg för hur  man kan bestämma reaktionsmekanismer experimentellt. Kursen har ett molekylärt perspektiv och syftar till att utveckla studentens förmåga att beskriva sambandet mellan struktur och reaktivitet/fysikaliska egenskaper.

Kursinnehåll

Kursens teoridel behandlar avancerad syntes och grundläggande fysikalisk organisk kemi. Inom detta område studeras struktur- och bindningslära, reaktionsmekanismer och syntesmetoder. Den organiska syntesdelen utgör ca 2/3 av kursen och betoningen ligger på kol-kol-bindningsskapande metoder och selektivitet (kemo-, regio- samt diastereoselektiviet). Grundläggande retrosyntetisk analys används som ett hjälpmedel genom hela kursen. Nya reaktionstyper baserade på katjon-, anjon, radikal- samt karbenintermediärer gås igenom i detalj. Grundläggande användning av metallorganisk kemi i syntes behandlas kortfattat. Den fysikalisk organiska kemidelen behandlar huvudsakligen metoder för att bestämma reaktioners mekanismer. Teorin för de olika klasserna av pericykliska reaktioner behandlas i detalj.

Laborationern syftar till att ge praktiska färdigheter i organisk syntes, speciellt flerstegssyntes, och praktisk karaktärisering av syntesprodukter (NMR och IR). Kursen skall också ge fördjupad träning i skriftlig framställning i form av laborationsrapporter.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inklusive kunskaper motsvarande KEMA10 Allmän kemi 7,5 hp, KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp, KEMA12 Oorganisk kemi - grundkurs 7,5 hp, KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 hp, KEMB09 Fysikalisk kemi - grundkurs 15 hp, och KEMB21 Organisk kemi, 15 hp. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 23 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Avancerad organisk kemi är 38 750 SEK.