Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kemi: Avancerad organisk kemi

Kurs 15 högskolepoäng

KEMM21. Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupade teoretiska kunskaper i syntetisk organisk kemi samt kunskaper i fysikalisk organisk kemi. Kursen har ett molekylärt perspektiv och syftar till att utveckla studentens förmåga till att beskriva sambandet mellan struktur och reaktivitet/fysikaliska egenskaper.

Kursinnehåll
Kursens teoridel (7,5 hp) behandlar avancerad syntes och grundläggande fysikalisk organisk kemi. Inom detta område studeras struktur- och bindningslära, reaktionsmekanismer och syntesmetoder. Den organiska syntesdelen utgör ca 2/3 av kursen och betoningen ligger på kol-kol-bindningsskapande metoder och selektivitet (kemo-, regio- samt diastereoselektiviet). Grundläggande retrosyntetisk analys används som ett hjälpmedel genom hela kursen. Nya reaktionstyper baserade på katjon-, anjon, radikal- samt karbenintermediärer gås igenom i detalj. Grundläggande användning av metallorganisk kemi i syntes behandlas kortfattat. Den fysikalisk- organiska kemidelen behandlar huvudsakligen metoder för att bestämma reaktioners mekanismer. Teorin för de olika klasserna av pericykliska reaktioner behandlas i detalj.

Laborationer (7,5 hp) syftar till att ge praktiska färdigheter i organisk syntes, speciellt flerstegssyntes, och praktisk karaktärisering av syntesprodukter (NMR och IR). Kursen skall också ge fördjupad träning i skriftlig framställning i form av laborationsrapporter.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.kemi.lu.se/utbildning/avancerad-2019/kemm21/

Kontakt

Kemisk grundutbildning
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund
Box 124, 221 00 Lund
+46 46 222 83 40

Sophie Manner

Studievägledare

sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Rosa Ordonez

Studievägledare

+46 46 222 83 57

rosa [dot] ordonez [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMA20, eller KEMA10 och KEMA12, KEMA01, KEMA03, KEMB09 och KEMB21. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

20 januari 2020 - 23 mars 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Avancerad organisk kemi är 36 250 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen