Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Filmvetenskap: Kandidatkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

På kandidatnivån i filmvetenskap fördjupar och breddar du dina kunskaper om filmanalys, filmteori och filmhistoria. Kursen ges på helfart med seminarier vid Språk- och Litteraturcentrum i Lund. Undervisningsspråket är svenska.

Kursens syfte och upplägg

Kandidatkursen i filmvetenskap syftar till att fördjupa studentens kunskaper i filmens historia, teori och analys. Ett viktigt inslag är att självständigt kunna formulera filmvetenskapliga problemställningar, att kunna meddela egna filmvetenskapliga resultat i en löpande text och att kunna utföra relativt avancerade bibliografiska och filmografiska sökningar. Kursens uppläggning är att man läser två delkurser à 7,5 högskolepoäng. Därefter genomför man självständigt ett skriftligt examensarbete.

Delkurs 1, Filmanalytisk teori och metod

I kandidatkursen ges som delkurs 1 undervisningskursen Filmanalytisk teori och metod som består av 7,5 högskolepoäng. Delkursen sammanfattar, fördjupar och utvecklar de analytiska metoder och teorier som ingått i det första årets delkurser. Undervisningen läggs upp kring några filmer som behandlas ur olika synvinklar i litteraturen och gemensamt görs näranalyser av enskilda filmer. En del av undervisningen består också i studenternas presentation och diskussion av analyser ur litteraturen. Delkursen ger en väsentlig kunskapsgrund i analytisk teori och metod bland annat för de studenter som väljer ämne för examensarbetet där filmanalys utgör en del. Delkursen examineras genom individuell skriftlig inlämning som ger ytterligare skrivträning inför examensarbetet, och en mindre muntlig presentation.

Delkurs 2, Filmhistoriografi

Den andra delkursen är även den 7,5 högskolepoäng. Under rubriken FIVH12 ges denna kurs också för studenter från andra ämnen och utbildningar, vilka samläser med studenterna i kandidatkursen, varför studentgruppen temporärt blir större. Kursen ger en kritisk översikt över filmhistorieskrivningen, filmhistoriografin, och dess skiftande villkor. Den lyfter fram filmarkivens roll i filmforskningen och tar upp filmens karaktär av kulturarv som bevaras och sprids på skilda vägar. Kursen problematiserar den historiska förståelsen av filmkonsten och ger därmed en ingång över skilda historiografiska perspektiv, men innehåller också handfasta baskunskaper om filmbevarande, filmrestaurering, filmhistorieskrivning, kanonbildning, periodisering och urvalsfrågor. Kursinnehållet är visserligen filmvetenskapligt till sin karaktär men är också av stort intresse för alla som använder film som källa till kunskap, till exempel historiker och etnologer. Examinationen sker ofta på samma sätt som förra delkursen, det vill säga som individuell skriftlig inlämning som ger ytterligare skrivträning inför examensarbetet, och en mindre muntlig presentation.

Avslutande delkurs, Examensarbetet

Samtidigt som delkurserna pågår har den avslutande delkursen påbörjats, Examensarbete som ger 15 högskolepoäng. Examensarbetet ska ha formen av en uppsats med ett självständigt formulerat problemområde. Arbetet är en övning även i att uppsöka och sammanställa forskningsinformation, att tillämpa den filmvetenskapliga terminologin och i att genomföra den planerade uppgiften inom den stipulerade tidsramen. Under delkursen ges undervisning i uppsatsarbetets metod, liksom i relativt avancerad informationssökning. Examensarbetet examineras genom att uppsatsen ventileras i ett obligatoriskt seminarium, och uppsatsförfattaren ska också opponera på en medstudents arbete.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Filmvetenskap

Besöksadress
Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 78 47

https://www.sol.lu.se/filmvetenskap

Robert Ekdahl

Studievägledare

robert [dot] ekdahl [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs FIVA10 Filmvetenskap, grundkurs och fortsättningskurs, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Filmvetenskap: Kandidatkurs är 57 500 SEK.