Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Energi- och miljöeffektiva byggnader - Masterutbildning

Program 120 högskolepoäng · 2 år

Byggnader.Foto.

Beskrivning

En utbildning på LTH för dig som har en kandidatexamen inom byggteknik eller arkitektur.

I dag står byggnader för en stor del av den globala energianvändningen. Under en byggnads livscykel är energianvändningen det som huvudsakligen påverkar miljön.

Denna utbildning ger dig som student förmåga och kunskap att bidra till och påverka utformning, konstruktion eller renovering av energieffektiva byggnader som tar hänsyn till arkitektur och miljö, boendes behov, hälsa och trivsel samt övergripande ekonomiska frågor.

Forskningen om energieffektiva byggnader vid LTH, Lunds universitet är internationellt erkänd för sin höga kvalitet där man framföra allt tar hänsyn till de boendes behov, trivsel och hälsa. Forskarna har dessutom ett nära samarbete med näringslivet och i synnerhet byggsektorn.

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter inom energi- och miljöeffektiva byggnader i kalla klimat. De teoretiska kurserna på programmet är specialutformade och kompletteras med praktiska moment. Oftast arbetar du i mindre grupper med utformning av energieffektiva modeller och byggnader. I gruppen tittar man också på den integrerade designprocessen samt analyserar flera olika designalternativ dess konsekvenser. Grupperna utformas utifrån studenternas olika erfarenheter och utbildningsbakgrund för att skapa tvärvetenskapliga designprocesser där samarbete blir ett viktigt inslag inför ett framtida yrkesliv.

Undervisningen bedrivs av lärare från olika institutioner på LTH, varav de främsta är Institutionen för arkitektur och byggd miljö och Institutionen för bygg- och miljöteknologi.

Programmet ges på engelska.

Kurser samt högskolepoäng

  • Energianvändning och termisk komfort i byggnader (7,5)
  • Fuktsäkerhetsprojektering (7,5)
  • Passivhus – integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhet (15)
  • Ventilation och luftkvalitet i byggnader (7,5)
  • Dagsljus och belysning i byggnader (7,5)
  • Energieffektiv kontorsbyggnad – integrering av dagsljus och ventilation (15)
  • Byggnadsintegrerade solenergisystem (7,5)
  • Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader (7,5)
  • Offentlig byggnad – integrering av solenergi-, kostnads- och miljöaspekter (15)
  • Examensarbete i Energi- och miljöeffektiva byggnader (30)

Lista över programmets kurser www.lth.se/english/study/taemb

Arbetsmarknad

Den ökande globala medvetenheten om miljöproblem tillsammans med allt striktare byggnadsregler gör att det finns en stor efterfrågan på yrkesverksamma med kompetens inom energi- och miljöeffektiva byggnader.

En examen från utbildningen gör att man kan arbeta i arbetslag med ansvar för att planera och utforma energi- och miljöeffektiva byggnader samt renovera befintliga byggnader. Andra yrkesmöjligheter utgörs av ledande roller i företag som byggnadskonsulter, arkitektbyråer och byggnadsföretag samt myndigheter som arbetar med energi- och miljöfrågor. En examen förbereder även för fortsatta studier på forskarnivå. Utbildningen leder till en Masterexamen i energi- och miljöeffektiva byggnader.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programledare

Jouri Kanters

E-post: msc [dot] eebd [at] lth [dot] lu [dot] se

Internationell koordinator

Sabine Richardson

E-post: msc [dot] eebd [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Avlagd kandidatexamen med inriktning mot arkitektur, byggteknik, byggteknik med arkitektur eller motsvarande. Den sökande måste ha fullgjort kurser i byggnadsteknik/konstruktionsteknik, byggnadsfysik och installationsteknik. Minst 3 högskolepoäng krävs för vardera av dessa tre ämnesområden. Dessutom krävs att den sökande har fullgjort kurser omfattande totalt minst 30 högskolepoäng med valfri sammansättning inom ämnesområdena energi, byggnadsteknik/konstruktionsteknik, byggnadsfysik, installationsteknik, byggnadsmaterial och arkitektur. Engelska 6.

Urval

Urvalet baseras på akademiska meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Energi- och miljöeffektiva byggnader - Masterutbildning är 340 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master