Numerisk analys: Grundkurs

Kurs 7.5 högskolepoäng

Kursen behandlar:

  • Linjära system, matrisfaktoriseringar och konditiontal;
  • Minsta kvadratmetoden, ortogonala system, L2-approximation;
  • (Newton-) iteration och konvergensordning. Interpolation och kvadratur;
  • Diskretisering av begynnelsevärdesproblem för ordinära differentialekvationer, styva och icke styva problem;
  • Finita elementmetodens grundidé, kopplingen till L2-approximation och feluppskattningar.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.maths.lu.se/utbildning

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt motsvarande 60hp i matematik inklusive NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

24 mars 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper VT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) 22,19

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) -

Högskoleprovet (HP) 1,55

Akademiska poäng på grundnivå (APGR) 165

Totalt antal antagna

Vårterminen 2020 - 43 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Numerisk analys: Grundkurs är 18 125 SEK.