Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hälsovetenskapligt basår

Förberedande program 30 högskolepoäng 30 förutbildningspoäng · 1 år

Bild på Medicinska fakultetens fasad

Beskrivning

Vill du jobba inom vården? Saknar du särskild behörighet i matematik eller naturvetenskap? Det hälsovetenskapliga basåret ger dig möjligt att komplettera din gymnasieutbildning och antas till något av fakultetens professionsutbildningar.

Nu kan du komplettera din gymnasieutbildning med förkunskaper i matematik och naturkunskap för fortsatta studier på grundnivå inom något av programmen; arbetsterapeut-, audionom-, fysioterapeut-, logoped-, röntgensjuksköterske- och sjuksköterskeprogrammet.

Under det hälsovetenskapliga basåret förbereds du för högskolestudier inom det hälsovetenskapliga området, genom att du får studera i en miljö och på ett sätt som underlättar dina fortsatta studier. Under utbildningens gång ges du möjlighet att lära dig mer om de efterföljande programmen som du kan söka till efter basåret, på så sätt får du tid att fundera på vilket av programmen som passar dig bäst. Antalet platser till efterföljande program är begränsat, läs mer om det nedan.

"Det hälsovetenskapliga basåret ger en gedigen introduktion till hur det är att studera på universitet och ger goda förkunskaper till kommande studier inom hälsovetenskap” - Tidigare student på basåret.

Programstart: Hösttermin.
Antal platser: Planerat för 45 studenter (from HT24).
Programmets längd: Två terminer (40 veckor) varav 30 förutbildningspoäng (fup) och 30 högskolepoäng (hp). 
Språk: Svenska.

Om kurserna

Matematik och naturkunskap ges på motsvarande gymnasienivå och ger förutbildningspoäng. Du får även introduktion till universitetsstudier, vetenskapligt förhållningssätt och till det hälsovetenskapliga vetenskapsområdet och dess professioner. Dessa kurser ges på högskolenivå och ger högskolepoäng.

Termin 1 - hösttermin
Introduktion till hälsovetenskaplig matematik - 15 fup
Introduktion till universitetsstudier - 7,5 hp
Introduktion till hälsovetenskap - 7,5 hp

Termin 2 - vårtermin
Introduktion till hälsovetenskaplig statistik och naturkunskap - 15 fup
Hälsofrämjande vård - 7,5 hp
Att förstå hälsovetenskaplig forskning - 7,5 hp

Efter basåret kan du fortsätta på något av efterföljande program

Efter godkänt basår har du rätt att antas till något av efterföljande program på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, med start nästkommande höstantagningsomgång: 

  • Arbetsterapeutprogrammet
  • Audionomprogrammet
  • Fysioterapeutprogrammet (för behörighet krävs även även Idrott och hälsa 1)
  • Logopedprogrammet
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet
  • Sjuksköterskeprogrammet

Antalet platser för basårsstudenter är begränsat per program

Du är garanterad en plats på något av de efterföljande programmen, antalet basårsplatser per program är begränsat och varierar efter respektive programs storlek varje läsår. Det är alltså inte en garanti att du kommer in på det program du prioriterat högst. Om något av programmen får fler sökande än det finns basårsplatser, fördelas platserna genom lottning. Om du inte får plats på det program du prioriterat högst erbjuds du plats på något av de andra programmen enligt din prioriteringsordning.

Du söker till efterföljande program under tiden du studerar på basåret, då har du fått möjlighet att bekanta dig med de olika programmen under drygt halva utbildningen. En basårsplats på efterföljande program ges endast en gång och under förutsättning att du har sökt till samtliga sex program inför hösttermin på Antagning.se, i prioriteringsordning, och senast sista ordinarie ansökningsdatum.

Läs mer om basåret i utbildningsplanen, följ länken nedan.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Susanne Destow

E-post: susanne [dot] destow [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 15 juni 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 50 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se