Arbeta på högskoleprovet – intresseanmälan

Har bil
Jag kan arbeta på följande orter
(välj minst en ort)
Ladda upp din PDF, Word eller Page fil här.
Enbart en fil.
Begränsning 80 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, doc, docx, page.

Kontaktinformation

Högskoleprovsansvarig,
Lunds universitet

hprov [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 34 91

Högskoleprovet i korthet

Under högskoleprovet arbetar drygt 380 personer under en dag med att administrera, leda och övervaka att provet genomförs på ett rättssäkert sätt. Inför varje provomgång är vi alltid i behov av att rekrytera ny personal.