Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inför avresan

Det finns en hel del att tänka på innan du åker iväg på utbytesstudier. Det mesta tar du reda på på egen hand. Se till att ha koll på vad som gäller för försäkring, visum, vaccinationer, studiemedel och boende!

Åka på utbyte våren 2022
Förberedelser inför resan
Säkerhetsläget och reserekommendationer
Försäkringar
Erasmusstipendium
Möte med en ny vardag
Studentambassadör utomlands
Erfarenheter av utbyten

Åka på utbyte våren 2022

Skaffa dig en överblick över vad du behöver tänka igenom innan du åker på utbyte. Här går vi igenom viktiga dokument att ta med, förberedelser och sådant som kan vara bra att kolla upp. 

I text och filmat material på denna sida går vi igenom hur du kan förbereda dig både praktiskt och mentalt och hur du kan bli en god ambassadör för Lunds universitet.

Film på YouTube: Att åka på utbyte

Förberedelser inför avresan

Du vet väl om att du kan ta extralån för utlandsstudier om du behöver det. Tänk på att ansöka om studiemedel både för utlandsterminen och påföljande termin hemma. Detta för att undvika försenad utbetalning terminen därpå. Ofta dröjer det ett tag innan ditt betyg från värduniversitetet anländer och det kan ta tid att få kurserna tillgodoräknade och registrerade i Ladok. CSN kan se i Ladok att du är antagen till utbytesstudier. Ibland kan du behöva bifoga ett dokument som bekräftar terminstiderna vid värduniversitetet (Letter of Acceptance eller Academic Calendar). Glöm inte att meddela CSN om dina studieförhållanden ändras.

Ansök om studiemedel för utlandsstudier på www.csn.se

Se till att du har ett pass som är giltigt hela utbytesperioden och ytterligare sex månader efter utbytet. Ta reda på om du behöver visum för att vistas i studielandet via värdlandets ambassad i Sverige. Du är själv ansvarig för visumprocessen. Ansökan om visum kan göras först när du har fått ditt antagningsbesked. Redan innan dess kan du förbereda ansökan genom att ta fram de dokument som efterfrågas. I vissa fall kan du behöva skaffa läkarintyg.

Ta reda på vilka vaccinationer som rekommenderas för ditt studieland samt andra länder som du planerar att besöka via www.vaccinationsguiden.se. Vårdguiden, www.1177.se, kan också ge råd om resor och vaccinationer. Ta med dig dokumentation om vaccinationer du redan har. En del partneruniversitet efterfrågar detta, och det är krångligt och dyrt att fixa när du är utomlands. Notera att Student UT inte ersätter vaccinationskostnader.

Språkkurser i värdlandets språk kan ges både av värduniversitetet och privata språkskolor. Det är dock inte säkert att dessa språkkurser kan tillgodoräknas som en del av dina utbytesstudier. Eventuella kostnader bekostas av studenten själv.

Antagnings- och visumprocessen kan dra ut på tiden. Din koordinator har ingen möjlighet att påskynda detta. Därför rekommenderar vi att resor förläggs efter studierna.

Kom ihåg att söka kurser vid Lunds universitet för terminen efter utbytet. Gör din ansökan via www.antagning.se senast den 15 april/ 15 oktober.

Som utbytesstudent är du fortfarande student vid Lunds universitet. Studierna ska kunna tillgodoräknas i din examen vid Lunds universitet. Läs mer om tillgodoräknande på respektive fakultets/institutions hemsida. 

Om du gör ändringar av din studieplan medan du är utomlands behöver du ibland stämma av detta med den som ska tillgodoräkna, vanligtvis studievägledare/programledare eller fakultetens internationella kontor. Se till att du har koll på vad som gäller vid din fakultet.

Lunds universitets utbytesavtal förutsätter ömsesidig balans. Det innebär att vi har åtagit oss att ta emot lika många studenter som vi skickar ut. Ett stort problem i Lund är bostadssituationen för våra inkommande studenter och här behöver vi din hjälp. Vill du hyra ut din bostad i andra hand, kontakta din hyresvärd och BoPoolen.se www.bopoolen.nu

Viktiga dokument att ta med:

 • Antagningsbesked/ Letter of Acceptance
 • Ett uppdaterat Ladokintyg
 • Learning Agreement för Erasmusstudenter
 • Försäkringsdokument
 • Intyg om finansiering (CSN, bank)
 • Giltigt pass (giltigt under hela utlandsvistelsen och sex månader efteråt)
 • Lämna kopia av pass hemma
 • Visum
 • Dokumentation om vaccinationer
 • Mediciner och recept – Står du på regelbunden medicinering är det viktigt att du efter samråd med din läkare tar med dig recept. Om du tar med dig medicin, så glöm inte att kontrollera att medicinerna är tillåtna i det land som du ska åka till. Ta med undertecknat dokument på engelska från läkare som intygar att medicinen är avsedd för ditt personliga bruk (för tullen).

Håll dig informerad om säkerhetsläget och reserekommendationer

Pandemin påverkar hela vår omvärld. Länder har blivit drabbade i olika utsträckning. Myndigheter och universitet har agerat olika och rekommendationer och restriktioner uppdateras löpande.

Du kan skaffa dig en överblick genom att bevaka följande:

Utrikesdepartementets reserekommendationer – regeringen.se
UDs reserekommendationer – vad innebär en avrådan?
Prenumerera på UDs informationsutskick om reseavrådan. Välj "Övrigt, avrådan från resa"
WHOs Travel Advice
Värdlandets inreseregler (hittas via www.swedenabroad.se)
Ta reda på hur studiemedel från CSN påverkas av ändrade förutsättningar när du studerar utomlands – csn.se
Läs Kammarkollegiets Frågor & svar om corona och försäkringen Student UT

Håll även koll på värduniversitetets/ värdorganisationens webbinformation om Covid-19.

Din försäkring under utbytet

Studenter som åker på utbytesstudier via Lunds universitet är försäkrade genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. Försäkringen hjälper dig om du är i behov av sjukvård, gör utlägg för mediciner, blir bestulen och en rad andra situationer.

Läs på om vad försäkringen omfattar och hur du går tillväga för att anmäla en skada på Kammarkollegiets hemsida. 

Film på YouTube: Din försäkring under utbytet

Läs försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsida

Försäkringskassans information om att resa och studera utomlands

Utrikesdepartementets reseinformation och reserekommendationer

Studier på distans

Student UT gäller om den försäkrade befinner sig i Sverige och bedriver distansstudier från ett universitet utomlands. Försäkringen omfattar personskadeskydd för olycksfall under distansstudierna om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras.

Utbytestudier utanför Europa

Du som åker på utbyte till ett land utanför EU/EEA kan få ett försäkringskort för Kammarkollegiets försäkring Student UT av din koordinator vid LU. Du kan också skriva ut ett försäkringsintyg själv från ansökningsdatabasen SoleMove. Observera att en del länder/universitet (t.ex. i Nordamerika) kräver att du ändå tecknar en tilläggsförsäkring genom värduniversitetet.

Utbytestudier inom Europa

Du som åker på utbyte inom EU/EEA ska själv beställa det europeiska sjukförsäkringskortet via Försäkringskassan. Detta ger dig tillgång till sjukvård till samma kostnad som landets medborgare. Du täcks även av Kammarkollegiets försäkring Student UT men får vanligtvis inget försäkringsbevis kort. Du kan själv skriva ut ett försäkringsintyg från ansökningsdatabasen SoleMove. 

Beställ det europeiska sjukförsäkringskortet via Försäkringskassans webbsida på www.forsakringskassan.se

När Utrikesdepartementet avråder från resa

Utrikesdepartementet ger råd och information till svenska resenärer om hur säkerhetsläget ser ut i olika länder. Om säkerhetsläget är allvarligt påverkat kan reseavrådan utfärdas. Det finns två grader av reseavrådan från Utrikesdepartementet, vilket har betydelse för om försäkringen Student UT gäller eller inte: 

 • Avrådan från icke-nödvändiga resor till ett land/region – försäkringen Student UT gäller.
 • Avrådan från alla resor till ett land/eller del av ett land – försäkringen Student UT gäller inte (läs mer nedan)

Notera när Student UT inte gäller:

 • När UD avråder från alla resor till ett land eller en region gäller inte Student UT (from 1 juli 2021). Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan har gjorts, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar) så att den försäkrade har tid på sig att lämna landet och resa tillbaka till Sverige. 
  Vad innebär en avrådan? Läs mer på UDs webbsida
 • Vid brott mot lagen. Försäkringen omfattar inte rättsskydd om studenten bryter mot värdlandets lagar. Det som kan tyckas vara en ringa förseelse i Sverige kan vara straffbart i ett annat land.
 • Vid resor utanför studielandet under studieperioden gäller inte försäkringen. Inte heller vid privata resor i anslutning till studieperioden utöver de två veckorna före och efter studieperioden. Försäkringen gäller för studieresa till ett annat land med en handledare under förutsättning att Kammarkollegiet har informerats innan studieresan.

Erasmusstipendiet för studier inom Europa

Om du ska åka på utbyte inom Europa har du möjlighet att göra en ansökan om Erasmusstipendium. Dessutom behövs en del andra dokument före, under och efter ditt utbyte.

Film på YouTube: Erasmusstipendiet för studier inom Europa


Läs mer om Erasmusstipendiet

Ditt möte med en helt ny vardag

Att allt är nytt och annorlunda i landet som du ska studera i, vilket naturligtvis känns spännande. Men det kan också kännas som en utmaning. Studenthälsan vid Lunds universitet berättar mer om hur du kan tänka för att omställningen ska gå bra.

Film på YouTube: Ditt möte med en helt ny vardag 


Läs mer om Studenthälsan

Att vara en ambassadör för Lunds universitet

För att studenter ska kunna fortsätta åka på utbyte är det viktigt att studenter också vill komma till Lunds universitet. Dessutom vill vi gärna locka internationella studenter till våra program. Att representera Lunds universitet när du är utomlands kan vara både roligt och lärorikt för dig.

Film på YouTube: Att vara en ambassadör för Lunds universitet

Här hittar du tips på hur du kan marknadsföra Lunds universitet samt material du kan ladda ner

Filmat event 21 maj 2021: Studies abroad during the covid-19 pandemic

Missade du eventet för utresande studenter den 21 maj 2021? Här hittar du det inspelade eventet med fyra utbytesstudenter från Lunds universitet som berättar om sina erfarenheter av att studera utomlands under pandemin våren 2021. Under eventet ställdes frågor till studenterna via Q&A. Eventet inleds med praktiska tips och råd från Externa relationer. 

Hitta studenternas berättelser i videon:

 • André, Milano, Italien: 7.55
 • Tobias, Heidelberg, Tyskland: 13.50
 • Ellen, Newcastle, UK: 19.30
 • Sara, Bologna, Italy: 25.30

Film på YouTube: Studies abroad during the Covid-19 pandemic

Se frågor och svar från Q&A 21 maj, 2021 (PDF 187 kB)

Praktik i Spanien under Covid-19 pandemin

Lyssna på Paulas erfarenheter från sin Erasmus+ praktikperiod i Spanien under Covid-19 pandemin, våren 2021. Paula delar med sig av reflektioner, tips och råd för dig som ska åka på utbyte.

Film på YouTube: Internship abroad during the covid pandemic

Dina och andras erfarenheter av utbyten

Att åka på utbyte är en lång process från tanke till genomförande. Är det verkligen värt det?

Film på YouTube: Dina och andras erfarenheter av utbyten

Läs tidigare studenters reseberättelser

Följ LU-studenter på utbyte på Instagram Lund University Abroad

Gästgramma medan du är utomlands

Vill du bli en av våra officiella gästgrammare medan du är utomlands och bidra till ett inspirerande innehåll i vår instagramkanal @lund_university_abroad?
Skicka oss ett DM eller mejla: lunduniversityabroad [at] er [dot] lu [dot] se

@lund_university_abroad

Checklista för utresande

Viktiga dokument att ta med:

 • Antagningsbesked/ Letter of Acceptance
 • Ett uppdaterat Ladokintyg
 • Learning Agreement för Erasmusstudenter
 • Försäkringsdokument
 • Intyg om finansiering (CSN, bank)
 • Giltigt pass (giltigt under hela utlandsvistelsen och sex månader efteråt)
 • Lämna kopia av pass hemma
 • Visum
 • Dokumentation om vaccinationer
 • Mediciner och recept – Står du på regelbunden medicinering är det viktigt att du efter samråd med din läkare tar med dig recept. Om du tar med dig medicin, så glöm inte att kontrollera att medicinerna är tillåtna i det land som du ska åka till. Ta med undertecknat dokument på engelska från läkare som intygar att medicinen är avsedd för ditt personliga bruk (för tullen).