Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inför avresan

Här går vi igenom hur du kan förbereda dig både praktiskt och mentalt inför avresa samt hur du kan bli en god ambassadör för Lunds universitet.

Förberedelser inför resan
Säkerhetsläget och reserekommendationer
Försäkringar
Erasmusstipendium
Möte med en ny vardag
Studentambassadör utomlands

Åka på utbyte hösten 2022

Skaffa dig en överblick över vad du behöver tänka igenom innan du åker på utbyte. Här går vi igenom viktiga dokument att ta med, praktiska förberedelser och sådant som kan vara bra att kolla upp innan du åker. 

Förberedelser inför avresan

 • Gör din ansökan om studiemedel på CSNs webbsida www.csn.se/utomlands
 • CSN kan se i Ladok att du är antagen till utbytesstudier via Lunds universitet.
 • Du kan ta extralån för utlandsstudier om du behöver det.
 • När du gör sin ansökan behöver du visa vilken studieperiod det gäller. Bifoga Letter of Acceptance. Om det inte visar datum, bifoga en skärm dump från Academic Calendar. 
 • Tänk på att ansöka om studiemedel för helt år om även om du bara ska vara iväg en termin. Detta för att undvika försenad utbetalning terminen därpå. Ofta dröjer det innan du får ditt betyg och det kan ta tid att få kurserna tillgodoräknade i Ladok. Ändra sedan studieperiod.
 • Om dina planer ändras = meddela CSN så att du inte riskerar att bli återbetalningsskyldig

Ansök om studiemedel för utlandsstudier på www.csn.se

 • Du är själv ansvarig för visumprocessen.
 • Ta reda på om du behöver visum för att vistas i studielandet via värdlandets ambassad i Sverige.
 • Se till att du har ett pass som är giltigt hela utbytesperioden och ytterligare sex månader efter utbytet.  
 • Förbered efterfrågade dokument för din visumansökan redan innan du kan har fått ditt antagningsbesked. I vissa fall kan du behöva skaffa läkarintyg.
 • Skicka din visumansökan så snart som möjligt efter att du har fått ditt antagningsbesked. Handläggningstiden för visum kan vara lång!

 • Ta reda på vilka vaccinationer som rekommenderas för ditt studieland samt andra länder som du planerar att besöka via www.vaccinationsguiden.se.
 • Vårdguiden, www.1177.se, kan också ge råd om resor och vaccinationer. 
 • Ta med dig dokumentation om vaccinationer du redan har. En del partneruniversitet efterfrågar detta, och det är krångligt och dyrt att fixa när du är utomlands. 
 • Notera att Student UT inte ersätter vaccinationskostnader.

Språkkurser i värdlandets språk kan ges både av värduniversitetet och privata språkskolor. Det är dock inte säkert att dessa språkkurser kan tillgodoräknas som en del av dina utbytesstudier. Eventuella kostnader bekostas av studenten själv.

Antagnings- och visumprocessen kan dra ut på tiden. Din koordinator har ingen möjlighet att påskynda detta. Därför rekommenderar vi att resor förläggs efter studierna.

Kom ihåg att söka kurser vid Lunds universitet för terminen efter utbytet. Gör din ansökan via www.antagning.se senast den 15 april/ 15 oktober.

Som utbytesstudent är du fortfarande student vid Lunds universitet. Studierna ska kunna tillgodoräknas i din examen vid Lunds universitet. Läs mer om tillgodoräknande på respektive fakultets/institutions hemsida. 

Om du gör ändringar av din studieplan medan du är utomlands behöver du ibland stämma av detta med den som ska tillgodoräkna, vanligtvis studievägledare/programledare eller fakultetens internationella kontor. Se till att du har koll på vad som gäller vid din fakultet.

Lunds universitets utbytesavtal förutsätter ömsesidig balans. Det innebär att vi har åtagit oss att ta emot lika många studenter som vi skickar ut. Ett stort problem i Lund är bostadssituationen för våra inkommande studenter och här behöver vi din hjälp. Vill du hyra ut din bostad i andra hand, kontakta din hyresvärd och BoPoolen.se www.bopoolen.nu

Viktiga dokument att ta med:

 • Antagningsbesked/ Letter of Acceptance
 • Ett uppdaterat Ladokintyg
 • Learning Agreement för Erasmusstudenter
 • Försäkringsdokument
 • Intyg om finansiering (CSN, bank)
 • Giltigt pass (giltigt under hela utlandsvistelsen och sex månader efteråt)
 • Lämna kopia av pass hemma
 • Visum
 • Dokumentation om vaccinationer
 • Mediciner och recept – Står du på regelbunden medicinering är det viktigt att du efter samråd med din läkare tar med dig recept. Om du tar med dig medicin, så glöm inte att kontrollera att medicinerna är tillåtna i det land som du ska åka till. Ta med undertecknat dokument på engelska från läkare som intygar att medicinen är avsedd för ditt personliga bruk (för tullen).

Det är viktigt att du vet vart du ska vända dig med olika frågor.

Frågor om ansökningsprocessen

I första hand ska du vända dig till din utbyteskoordinator vid Lunds universitet när du har frågor. Utbyteskoordinatorn finns vid din fakultet eller vid Externa relationer.
Kontakt med värduniversitet ska i första hand gå via din utbyteskoordinator vid Lunds universitet.

Frågor om kursval, kursändringar och tillgodoräknande

Alla frågor om kursval, kursändringar och tillgodoräknande hanteras av din heminstitution/program som ska tillgodoräkna dina kurser utomlands inom ditt program/ examen.

Frågor om boende utomlands, introduktionsprogram vid terminsstart

Se partneruniversitetets webbsidor och utskick i första hand. När du är på plats, ta reda på var du hittar värduniversitetets International Office. De hjälper dig tillrätta.

Att studera utomlands innebär att du måste vara beredd på att ta ett stort eget ansvar. Detta innebär att hålla koll på deadlines, se till att ha god framförhållning och söka information på egen hand. 

Tänk på att det är din skyldighet att se till att vi kan nå dig medan du är utbytesstudent. Ändrar du din e-post adress, glöm inte att meddela din koordinater vid Lunds universitet.

Följ värduniversitetets och värdlandets lagar och regler – du representerar Lunds universitet medan du är utbytesstudent.

Glöm inte att registrera dig på utbytet. Det gör du i Studentportalen i samband med terminsstart.

Håll dig informerad om säkerhetsläget och reserekommendationer

Pandemin påverkar hela vår omvärld. Länder har blivit drabbade i olika utsträckning. Myndigheter och universitet har agerat olika och rekommendationer och restriktioner uppdateras löpande.

Du kan skaffa dig en överblick genom att bevaka följande:

Utrikesdepartementets reserekommendationer – regeringen.se
UDs reserekommendationer – vad innebär en avrådan?
Prenumerera på UDs informationsutskick om reseavrådan. Välj "Övrigt, avrådan från resa"
WHOs Travel Advice
Värdlandets inreseregler (hittas via www.swedenabroad.se)
Ta reda på hur studiemedel från CSN påverkas av ändrade förutsättningar när du studerar utomlands – csn.se

Håll även koll på värduniversitetets/ värdorganisationens webbinformation om Covid-19.

Din försäkring under utbytet

Studenter som åker på utbytesstudier via Lunds universitet är försäkrade genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. Försäkringen hjälper dig om du är i behov av sjukvård, gör utlägg för mediciner, blir bestulen och en rad andra situationer.

Se filmen "Din försäkring under utbytet" på YouTube

Studenter som ska resa utomlands för utbytesstudier, praktik eller fältstudier täcks av samlingsförsäkringen Student UT under förutsättning att studenten får högskolepoäng och är inskriven i Ladok för sin period utomlands.

Försäkringen gäller endast i studielandet, två veckor före till två veckor efter utbytesperioden (inklusive förberedande Orientation Weeks och tentamensperiod). 

Läs på om vad försäkringen omfattar och hur du går tillväga för att anmäla en skada på Kammarkollegiets hemsida. 

Läs försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsida

Student UT gäller om den försäkrade befinner sig i Sverige och bedriver distansstudier från ett universitet utomlands. Försäkringen omfattar personskadeskydd för olycksfall under distansstudierna om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras.

Du som åker på utbyte till ett land utanför EU/EEA kan få ett försäkringskort för Kammarkollegiets försäkring Student UT av din koordinator vid LU. Du kan också skriva ut ett försäkringsintyg själv från ansökningsdatabasen SoleMove. Observera att en del länder/universitet (t.ex. i Nordamerika) kräver att du ändå tecknar en tilläggsförsäkring genom värduniversitetet.

Du som åker på utbyte inom EU/EEA ska själv beställa det europeiska sjukförsäkringskortet via Försäkringskassan. Detta ger dig tillgång till sjukvård till samma kostnad som landets medborgare. Du täcks även av Kammarkollegiets försäkring Student UT men får vanligtvis inget försäkringsbevis kort. Du kan själv skriva ut ett försäkringsintyg från ansökningsdatabasen SoleMove. 

Beställ det europeiska sjukförsäkringskortet via Försäkringskassans webbsida på www.forsakringskassan.se

Utrikesdepartementet ger råd och information till svenska resenärer om hur säkerhetsläget ser ut i olika länder. Om säkerhetsläget är allvarligt påverkat kan reseavrådan utfärdas. Det finns två grader av reseavrådan från Utrikesdepartementet, vilket har betydelse för om försäkringen Student UT gäller eller inte: 

 • Avrådan från icke-nödvändiga resor till ett land/region – försäkringen Student UT gäller.
 • Avrådan från alla resor till ett land/eller del av ett land – försäkringen Student UT gäller inte (läs mer nedan)

 • När UD avråder från alla resor till ett land eller en region gäller inte Student UT (from 1 juli 2021). Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan har gjorts, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar) så att den försäkrade har tid på sig att lämna landet och resa tillbaka till Sverige. 
 • Vad innebär en avrådan? Läs mer på UDs webbsida
 • Vid brott mot lagen. Försäkringen omfattar inte rättsskydd om studenten bryter mot värdlandets lagar. Det som kan tyckas vara en ringa förseelse i Sverige kan vara straffbart i ett annat land.
 • Vid resor utanför studielandet under studieperioden gäller inte försäkringen. Inte heller vid privata resor i anslutning till studieperioden utöver de två veckorna före och efter studieperioden. Försäkringen gäller för studieresa till ett annat land med en handledare under förutsättning att Kammarkollegiet har informerats innan studieresan.

 • Har du behövt söka vård, köpa mediciner eller blivit besluten på din egendom? Då ska du göra en skadeanmälan.
 • Värduniversitetet ge dig hjälp och råd om det mesta. Följ deras instruktioner.
 • Vid allvarliga händelser (naturkatastrofer, politiska oroligheter, epidemier) bör du kontrollera Utrikesdepartementets (UD) rekommendationer.
 • Svenska ambassader och konsulat i utlandet kan kontaktas vid behov.
 • Håll kontakt med din koordinator vid Lunds universitet.
 • Håll kontakt med dina anhöriga. 
 • Studenter med Kammarkollegiets försäkring kan få akut hjälp med hemresa via Falck Global Assistance.

Läs villkor för Student UT samt instruktioner för hur du gör en skadeanmälan på Kammarkollegiets webbsida

Läs Utrikesdepartementets (UD) reseinformation regeringens webbplats

Falck Global Assistance

Kontakta Falck Global Assistance om du befinner dig i en akut situation utomlands eller har frågor om sjukvård (även inom EU/EEA). De råder dig hur du ska agera och kan hjälpa dig med höga sjukvårdskostnader eller akut hemresa.

Telefon: + 46 8 587 717 49
E-post: fga [at] se [dot] falck [dot] com
Vid allvarliga händelser kan du nå Lunds universitets beredskapsperson på larmnumret +46 46 222 07 00. Telefonen är bemannad dygnet runt.

 • Om du besöker läkare eller annan vårdgivare, se till att behålla originalkvitton.
  
Har du blivit utsatt för överfall eller stöld ska du omedelbart rapportera detta till den lokala polismyndigheten och spara polisanmälan.

 • Fyll i skadeanmälan som du hittar på Kammarkollegiets hemsida.

 • Ta kopior av kvitton och andra relevanta dokument och behåll dessa. Originalen ska du bifoga din skadeanmälan. 

 • Skicka din skadeanmälan samt originalkvitton/orginalhandlingar till din koordinator vid Lunds universitet. Din koordinator kommer att signera anmälan och skicka den vidare till Kammarkollegiet.


Handläggningen av din skadeanmälan tar cirka tre veckor. Du får besked om utfallet via epost från Kammarkollegiet.

Erasmusstipendiet för studier inom Europa

Om du ska åka på utbyte inom Europa har du möjlighet att göra en ansökan om Erasmusstipendium. Dessutom behövs en del andra dokument före, under och efter ditt utbyte.

Se filmen "Erasmusstipendiet för studier inom Europa" på YouTube


Läs mer om Erasmusstipendiet

Ditt möte med en helt ny vardag

Att allt är nytt och annorlunda i landet som du ska studera i, vilket naturligtvis känns spännande. Men det kan också kännas som en utmaning. Studenthälsan vid Lunds universitet berättar mer om hur du kan tänka för att omställningen ska gå bra.

Se filmen "Ditt möte med en helt ny vardag" på YouTube 


Läs mer om Studenthälsan

Att vara en ambassadör för Lunds universitet

För att studenter ska kunna fortsätta åka på utbyte är det viktigt att studenter också vill komma till Lunds universitet. Dessutom vill vi gärna locka internationella studenter till våra program. Att representera Lunds universitet när du är utomlands kan vara både roligt och lärorikt för dig.

Se filmen "Att vara en ambassadör för Lunds universitet" på YouTube

Här hittar du tips på hur du kan marknadsföra Lunds universitet samt material du kan ladda ner

Gästgramma medan du är utomlands

Vill du bli en av våra officiella gästgrammare medan du är utomlands och bidra till ett inspirerande innehåll i vår instagramkanal @lund_university_abroad?
Skicka oss ett DM eller mejla: lunduniversityabroad [at] er [dot] lu [dot] se

@lund_university_abroad

Checklista för utresande

Viktiga dokument att ta med:

 • Antagningsbesked/ Letter of Acceptance
 • Ett uppdaterat Ladokintyg
 • Learning Agreement för Erasmusstudenter
 • Försäkringsdokument
 • Intyg om finansiering (CSN, bank)
 • Giltigt pass (giltigt under hela utlandsvistelsen och sex månader efteråt)
 • Lämna kopia av pass hemma
 • Visum
 • Dokumentation om vaccinationer
 • Mediciner och recept – Står du på regelbunden medicinering är det viktigt att du efter samråd med din läkare tar med dig recept. Om du tar med dig medicin, så glöm inte att kontrollera att medicinerna är tillåtna i det land som du ska åka till. Ta med undertecknat dokument på engelska från läkare som intygar att medicinen är avsedd för ditt personliga bruk (för tullen).