Inför avresan

Det finns en hel del att tänka på innan du åker iväg på utbytesstudier. Det mesta tar du reda på på egen hand. Se till att ha koll på vad som gäller för försäkring, visum, vaccinationer, studiemedel och boende!

Åka på utbyte våren 2021

Skaffa dig en överblick över viktiga saker att tänka på inför ditt utbyte.

Film med viktiga saker att tänka på inför avresan

 

 

Film på YouTube: Detta behöver du tänka på inför avresan

Information om CSN och studiemedel

Vårdguidens information om vaccinationer

Din försäkring under utbytet

Alla studenter som åker på utbytesstudier via Lunds universitet är försäkrade genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. Försäkringen hjälper dig om du är i behov av sjukvård, gör utlägg för mediciner, blir bestulen och en rad andra situationer. Läs på om vad försäkringen omfattar och hur du går tillväga för att anmäla en skada. 

Film om Kammarkollegiets försäkring Student UT

 

 

Film på YouTube: Lär dig mer om försäkringen Student UT

Information om försäkringen Student UT

Försäkringskassans information om resa och studera utomlands

Notera när Student UT inte gäller:

  • Studier online - Student UT gäller inte vid distansstudier, studenten måste vara på plats i utbildningslandet. Om studenten bedriver utbytesstudier på distans från Lund eller annan ort, omfattas studenten inte av någon av Kammarkollegiets försäkringar utan behöver skaffa en egen försäkring.
  • När UD avråder från resa till ett land eller en region gäller inte Student UT (from 1 juli 2021). Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan har gjorts, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar) så att den försäkrade har tid på sig att lämna landet och resa tillbaka till Sverige. 
    Vad innebär en avrådan? Läs mer på UDs webbsida
  • Vid brott mot lagen. Försäkringen omfattar inte rättsskydd om studenten bryter mot värdlandets lagar. Det som kan tyckas vara en ringa förseelse i Sverige kan vara straffbart i ett annat land.
  • Vid resor utanför studielandet under studieperioden gäller inte försäkringen. Inte heller vid privata resor i anslutning till studieperioden utöver de två veckorna före och efter studieperioden. Försäkringen gäller för studieresa till ett annat land med en handledare under förutsättning att Kammarkollegiet har informerats innan studieresan.

Dina och andras erfarenheter av utbyten

Att åka på utbyte är en lång process från tanke till genomförande. Är det verkligen värt det?

Film med Vera som berättar om hur det kan vara när man är på utbytesstudier

 

 

Film på YouTube: Utbytesambassdör Vera berättar om sina erfarenheter

Läs tidigare studenters reseberättelser

Följ LU-studenter på utbyte på Instagram Lund University Abroad

Erasmusstipendiet inom Europa

Om du ska på utbyte inom Europa behöver du ansöka om få Erasmusstipendiet. Dessutom behövs en del andra dokument före, under och efter ditt utbyte.

Film med om Erasmusstipendiet för dig som ska på utbyte i Europa

 

 

Film på YouTube: Erasmusstipendiet - för dig som ska studera i Europa


Läs mer om Erasmusstipendiet

Ditt möte med en helt ny vardag

Att allt är nytt och annorlunda i det landet du ska studera i är naturligtvis spännande. Det kan också vara påfrestade. Lär dig mer om hur du kan tänka för att omställningen ska gå bra.

Film med Studenthälsan - om att vänja sig vid en ny vardag utomlands

 

 

Film på YouTube: Studenthälsan berättar vad det kan innebära att ställa om till en ny vardag i ett annat land 


Läs mer om Studenthälsan

Att vara en ambassadör för Lunds universitet

För att studenter ska kunna fortsätta åka på utbyte är det viktigt att studenter också vill komma till LU. Dessutom vill vi gärna ha hit internationella studenter till våra program. Att representera LU när du är utomlands kan vara både roligt och lärorikt för dig.

Film om hur du blir en ambassadör för Lunds universitet

 

 

Film på YouTube: Så blir du ambassadör för Lunds universitet

Här hittar du tips på hur du kan marknadsföra Lunds universitet samt material du kan ladda ner

Sök andra stipendier