Rättigheter och skyldigheter som student

Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.

Universitetets rättighetslista

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter gäller studenter på grundnivå och på avancerad nivå. För studenter inom forskarutbildningen finns särskilda regler och riktlinjer.

Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar (PDF, 4,94 MB, ny flik)

Läs mer om utbildning på forskarnivå på Medarbetarwebben

Rättighetslistan består av åtta avsnitt

  • Studiemiljö
  • Registrering av kursdeltagande och provresultat
  • Kursplanering och schema
  • Obligatoriska moment
  • Examination
  • Uppsats (självständigt arbete, examensarbete)
  • Kursvärdering
  • Ansvarsfrågor

Särskilda undantag från specifika punkter i Rättighetslistan

Enligt rättighetslistans punkt 8.3 kan undantag från rättighetslistan beviljas av den universitetsgemensamma utbildningsnämndens ordförande efter anhållan från fakultetsstyrelse.

Beslut om undantag för Lunds tekniska högskola, LTH (PDF, 228 kB, ny flik)

Kontaktinformation

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer
Mobil: 070-456 66 13
studentombud [at] lus [dot] lu [dot] se
Studentombudets hemsida
 

Sektion Student och utbildning
Oskar Johansson
oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se

Lunds universitets regelverk

I Lunds universitets samlade regelverk hittar du beslutsdokument som PDF-filer. Flera av reglerna gäller dig som student.