Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättigheter och skyldigheter som student

Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution regleras i beslut av universitetet och lagar och förordningar.

Universitetets rättighetslista

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter gäller studenter på grundnivå och på avancerad nivå. För studenter inom forskarutbildningen finns särskilda regler och riktlinjer.

Utbildning på forskarnivå på Lunds universitets medarbetarwebb

Rättighetslistan består av åtta avsnitt

  • Studiemiljö
  • Registrering av kursdeltagande och provresultat
  • Kursplanering och schema
  • Obligatoriska moment
  • Examination
  • Uppsats (självständigt arbete, examensarbete)
  • Kursvärdering
  • Ansvarsfrågor

Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar (PDF, 3,19 MB, ny flik)

Särskilda undantag från specifika punkter i Rättighetslistan

Enligt rättighetslistans punkt 8.3 kan undantag från rättighetslistan beviljas av den universitetsgemensamma utbildningsnämndens ordförande efter anhållan från fakultetsstyrelse.

Samtliga dokument nedan öppnas i ny flik.

Kontaktinformation

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer
Mobil: 070-456 66 13
studentombud [at] lus [dot] lu [dot] se
Studentombudets webbplats

Sektion Student och utbildning
Oskar Johansson
oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se

Lunds universitets regelverk

I Lunds universitets samlade regelverk hittar du beslutsdokument som PDF-filer. Flera av reglerna gäller dig som student. 

Regelverket hittar du på universitetets medarbetarwebb: