Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Profilområden

vid Lunds universitet

Filosofiska institutionens robotlab. Foto: Johan Bävman.

Lunds universitets profilområden ska förbättra människors livsvillkor och bidra till lösningar av globala samhällsutmaningar.

Genom den kompetens som finns vid Lunds lasercentrum (LLC), NanoLund och MAX IV kan forskare idag undersöka material på detaljnivå och på så vis få insikter om processer och funktioner som tidigare inte varit möjliga att studera. Det gör det möjligt att förstå ännu mer om livets beståndsdelar och material.

Ljus och material

Genom att samla flera forskningsdiscipliner vill forskare vid Lunds universitet lyfta globala samhällsproblem och främja de mänskliga rättigheterna som effektiva verktyg för rättvisa.

Mänskliga rättigheter

Forskare vid Lunds universitet undersöker de komplexa samband som finns mellan minskad biologisk mångfald och klimatförändringarna. Forskarna studerar också hur kriserna påverkar samhället och människors hälsa och välfärd.

Kunskapen används för att ta fram naturbaserade lösningar som utgår från naturens förmåga att lösa utmaningar genom så kallade ekosystemtjänster.

Naturbaserade framtidslösningar

Genom att undersöka levande varelsers beteendemönster och kombinera det med forskning om robotar och programvara, kan forskare vid Lunds universitet ta fram banbrytande kunskap om intelligenta systems funktioner.

Naturlig och artificiell kognition

Genom att studera åldrandets olika faser och fokusera på människor mitt i livet kan forskare vid Lunds universitet utveckla proaktiva angreppssätt inom sjukvård, socialtjänst och samhällsplanering. Det kommer att bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för kommande generationer äldre.

Proaktivt åldrande

Profilområden vid LU

Universitetets fem profilområden bygger på unik internationell forskningskompetens. Områdenas tvärvetenskapliga forskning ska förbättra människors livsvillkor och hitta lösningar på globala problem på sätt som tidigare inte varit möjliga.

Områdena samverkar med nationella och internationella experter, industri, offentlig sektor och andra samhällsaktörer. Forskningen är nära kopplad till befintlig utbildning.