Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mänskliga rättigheter

Demonstration. Foto: Artin Bakhan/Unsplash.

Vi lever i en värld med ökande motsättningar där behovet av mänskliga rättigheter är stort. Genom att samla flera forskningsdiscipliner vill forskare vid Lunds universitet lyfta globala samhällsproblem och främja de mänskliga rättigheterna som effektiva verktyg för rättvisa.

Mänskligheten är splittrad i hur globala utmaningar ska hanteras. I en alltmer polariserad värld är det angeläget att visa vilken roll mänskliga rättigheter kan spela för att främja mer inkluderande, rättvisa och demokratiska samhällen.

Profilområdet mänskliga rättigheter tar upp globala utmaningar som rör växande ojämlikheter mellan fattiga och rika, flykt- och migrationsrörelser, ohälsa, klimatkrisen, konflikter och ny teknik.

Undersöker effekterna av en polariserad värld

Forskarna fokuserar särskilt på vilka effekter och konsekvenser en polariserad värld kan ha på globala normer, praxis, för aktörer och institutioner inom området mänskliga rättigheter. Exempelvis:

  • staters och icke-statliga aktörers ansvar inom och bortom territoriella gränser
  • skydd för personlig integritet och social rättvisa i en digitaliserad värld
  • statens dubbla roll, både som försvarare och potentiell människorättsförbrytare
  • ansvarstagande för rättigheter när det offentliga rummet hotas
  • ansvar och rättskipning i konflikter och postkonflikter.

Profilområdet samlar forskare inom mänskliga rättigheter från discipliner inom juridik, humaniora och teologi, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, teknologi och konst. I Lund finns också det internationella Raoul Wallenberg-institutet och det nationella Institutet för mänskliga rättigheter vilka forskarna samarbetar med när de tar sig an dessa frågor.

Samarbetsområden

I nära samarbete med lokala, nationella och internationella organisationer utvecklar forskarna metoder, policyn och strategier som ska bidra till att säkerställa mänskliga rättigheter och främja en mer rättvis och demokratisk värld.

Global Academy ingår i ett internationellt utbildningsprogram inom SRHR som leds av Lunds universitet. Det långsiktiga målet är att öka utsatta människors möjligheter att tillgodogöra sig sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Det sker genom förbättrad tillgång till sexualupplysning, högkvalitativa sexuella och reproduktiva hälsovårdstjänster.

Global Academy ser sexuell och reproduktiv hälsa som en människorättsfråga och kopplar samman SRHR-experter från olika sektorer, universitet, organisationer och grupper från hela världen.

Genom att stötta och lyfta SRHR-frågor i lokalsamhällen och bland vårdgivare kan Global Academy förbättra utsatta gruppers kunskap om och efterfrågan på SRHR-tjänster.

Övergången till fossilfri energi väcker frågor om rättigheter och rättvisa.

Tillsammans med civilsamhället, fackrörelsen, industrin och politiken utvecklar forskargruppen Just Energy Transition ett verktyg som ska göra det lättare för beslutsfattare att formulera en balanserad och inkluderande energipolitik.

Verktyget ska kunna användas som en moralisk kompass när beslutsfattare behöver göra kompromisser i frågor som rör energiomställningen i Sverige och världen.

Just Energy Transitions – ht.lu.se

I en rättsstat behöver medborgarna få veta vilka deras rättigheter är och hur de kan hävda dem genom rättsväsendet och sociala institutioner.

Utsatta och diskriminerade medborgare står dock alltför ofta inför komplexa rättsliga frågor som innefattar flera överlappande juridiska områden. Det finns inte heller någon vägledning som kan hantera denna komplexitet.

Forskarna utvecklar därför en praktisk metod som ska sprida kunskap och rådgivning till utsatta grupper i komplexa rättsliga frågor.

Kommande evenemang

Föreläsningar, panelsamtal, seminarier och andra evenemang inom profilområdet.

Lunds universitets kalendarium

Profilområde vid LU

Mänskliga rättigheter är ett av fem profilområden vid Lunds universitet. Områdets unika spetsforskning ska förbättra människors livsvillkor och hitta lösningar på globala problem.

Allmänna frågor
info [at] humanrights [dot] lu [dot] se (info[at]humanrights[dot]lu[dot]se)

Koordinator
Lena Halldenius
Professor
Telefon: 046–222 96 01
lena [dot] halldenius [at] mrs [dot] lu [dot] se

Biträdande koordinator
Jessica Almqvist
Professor
Telefon: 046-222 10 03
jessica [dot] almqvist [at] jur [dot] lu [dot] se (jessica[dot]almqvist[at]jur[dot]lu[dot]se)

Webbplats

Human rights – blogg.lu.se

Forskningsdatabas

Forskare, projekt och publikationer inom profilområdet.

Lunds universitets forskningsportal


Aktuellt inom mänskliga rättigheter