Strategiska forskningsområden

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden. Beslutet var ett led i att skapa världsledande forskning och kom på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

Lunds universitet har 11 strategiska forskningsområden (SFO:er), vars verksamhet spänner över i princip alla fakulteter och ofta är tvärvetenskaplig

2 miljöer under ledning av Lunds universitet

nanovetenskap via NanoLund
NanoLund

mellanösternstudier via Middle East in the Contemporary World (MECW)
Centre for Advanced Middle Eastern Studies

7 miljöer i samarbete med andra lärosäten under ledning av Lunds universitet

Göteborgs universitet:

biodiversitet och ekosystemtjänster via BECC
BECC

cancer via BioCARE avslutat 2019
BioCARE

neurovetenskap via MultiPark
MultiPark

Uppsala universitet:

epidemiologi via EpiHealth
Epihealth

diabetes via Exodiab
Exodiab

stamceller via Stem Therapy
Stem Therapy

Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Linnéuniversitetet, SMHI:

klimat via MERGE
MERGE

3 miljöer under ledning av annat lärosäte:

Chalmers:

Industriell hållbarhetsforskning vid Sustainable Production Initiative
SPI

Linköpings universitet:

IT-kommunikation via ELLIIT
ELLIIT

Uppsala universitet:

e-vetenskaper via eSSENCE
eSSENCE

Societal transformation for a sustainable future - konferens 3 mars 2020

 

Satsningen på strategiska forskningsområden i Sverige

Regeringens satsning på strategiska forskningsomåden finansierar totalt 43 forskningsmiljöer med 5 270 miljoner kronor i hela Sverige. 

I forskningspropositionen "Ett lyft för forskning och innovation" pekas de 20 olika områdena ut. Vetenskapsrådet är ansvarig myndighet för tio av de tjugo forskningsområdena.