Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategiska forskningsområden

Strategiska forskningsområden. Illustration: Okänd.

Lunds universitet är engagerat i 11 av Sveriges 20 nationella strategiska forskningsområden (SFO:er).

De strategiska forskningsområdena främjar innovativt tänkande och risktagande inom forskningen och kännetecknas av långsiktiga visioner och tvärvetenskaplighet.

De tar sig an aktuella och komplexa utmaningar på djupet, ur flera perspektiv, inom områden som hälsa, teknik, miljö, klimat och samhälle.

Deras omfattande engagemang gör det möjligt för dem att utveckla världsledande, forskningsintensiva miljöer med både bredd och specialiserad expertis inom spjutspetsforskning.

Dessa områden är inte bara centrala för Lunds universitet utan också för att bibehålla Sveriges position som en internationellt ledande kunskapsnation.

Vi undersöker hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster påverkas av förändringar i markanvändning och klimat. Kunskapen ska bidra till hållbara lösningar för både natur, miljö och människa.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster | BECC

Vi bedriver experimentell och klinisk diabetesforskning. Målet är att utveckla nya behandlingar och läkemedel som kan förhindra eller bota diabetes, som är en snabbt växande folksjukdom.

Diabetesforskning | EXODIAB

Genom att studera genetiska faktorer, levnadsvanor och livsmiljöer kan våra forskare ta reda på varför vissa grupper löper större risk att drabbas av våra vanligaste folksjukdomar som till exempel cancer, diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar.

Kunskapen används för att förebygga sjukdom och främja hälsa.

Epidemiologi | EpiHealth

Inom e-vetenskap använder forskarna datorer och annan digital teknik för att studera komplexa problem som tidigare varit omöjliga att lösa. Framsteg och upptäckter inom området gynnar både vetenskap och samhälle.

E-vetenskap | eSSENCE

Tillsammans med industrin utvecklar vi nya idéer inom material, tillverkning och materialåtervinning. Målet är att hitta lösningar som både ser till miljön och stärker företagens konkurrenskraft.

Hållbar produktion | SPI

Inom detta forskningsområde samarbetar forskare från olika discipliner för att möta samhällets utmaningar inom IT och kommunikation. 

Forskningen fokuserar på mobila bredband, industriell automation, bil- och flygindustrin, intelligenta hus, hälso- och sjukvård samt ett uppkopplat samhälle.

Informationsteknologi | ELLIIT – elliit.se

Vi bedriver avancerad forskning om klimatet – vad som påverkar det, hur det har sett ut historiskt, hur biosfären interagerar med atmosfären, och vad vi kan förvänta oss av ett framtida klimat.

Klimatforskning | MERGE

Vi bedriver forskning som skapar förståelse för Mellanösterns stora frågor. Målet är att bidra till att främja demokrati, fred och hållbar utveckling i en dynamisk och riskfylld region.

Mellanösternforskning | Middle East in a Contemporary World (MECW)

Med nanoteknik kan våra forskare skapa mycket små partiklar. Tekniken möjliggör material som kan användas inom till exempel framtidens informationsteknologi, hållbarhet och precisionsmedicin.

NanoLund är Sveriges största forskningsmiljö inom nanovetenskap och nanoteknik och engagerar forskargrupper inom teknik, medicin och naturvetenskap.

Nanovetenskap | NanoLund

Vi bedriver banbrytande forskning om hjärnans funktioner och sjukdomar. Genom experimentell, klinisk och patientnära forskning bidrar våra forskare till upptäckter som används för att behandla olika hjärnsjukdomar.

Neurovetenskap | MultiPark

Vi tar fram banbrytande kunskap om stamceller för att främja morgondagens behandlingsmetoder och botemedel för patienter.

Stamcellsforskning | StemTherapy

Satsning på strategiska forskningsområden

Regeringen beslutade 2009 om en långsiktig satsning på ett antal strategiska forskningsområden för att stimulera ny kunskapsutveckling och excellenta forskningsmiljöer.