Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

E-vetenskap

Beräkningsnoder i LUNARC-klustret Aurora. Foto: Joachim Hein.

Inom e-vetenskap använder forskarna datorer och annan digital teknik för att studera komplexa problem som tidigare varit omöjliga att lösa. Framsteg och upptäckter inom området gynnar både vetenskap och samhälle.

Ända sedan de första elektroniska räknemaskinerna skapades har datorer och digital information varit viktiga verktyg i forskningen.

Idag har användningen av datorer, lagring och nätverk för att besvara vetenskapliga frågor spridit sig till snart sagt alla vetenskapsområden och blivit en så viktig komponent att de fått ett eget samlingsbegrepp: e-vetenskap.

Datorberäkningar och dataanalys

Till skillnad från de flesta andra forskningsområden tar e-vetenskap inte sin utgångspunkt från ämnesområdet för det som studeras, utan från de verktyg som används. Inom området utvecklar och använder forskarna metoder för bland annat:

  • modellering
  • simulering
  • databaser
  • datahantering
  • artificiell intelligens.

Genom datorberäkningar kan forskarna studera detaljer som är svåra, eller till och med omöjliga, att undersöka i konventionella experiment. Den digitala tekniken gör det också möjligt att hantera stora och komplexa datamängder.

Användningsområden

Vid Lunds universitet och den framstående forskningsmiljön eSSENCE bedrivs omfattande forskning inom e-vetenskap. Målet för eSSENCE är att utveckla användningsområden och verktyg inom e-vetenskap för att gynna både forskningen och samhället.

eSSENCE har definierat fyra fokusområden för forskningen:

Inom detta område studerar forskarna de minsta byggstenarna för att förstå hur de tillsammans skapar egenskaper hos olika typer av material.

På mikroskopisk skala studerar forskarna till exempel egenskaperna hos magnetiska metaller, material för solfångare och lera.

Under rubriken livsvetenskaper samlar eSSENCE forskning som hjälper oss att förstå livets maskineri, inklusive medicinska tillämpningar och djurbeteenden.

Forskarna utvecklar exempelvis metoder inom organtransplantation och cancerdiagnostik, särskilt inom bröst- och prostatacancer.

I studier av djur tar forskarna fram mer kunskap om djuren själva, till exempel biologiska mekanismer hos flyttfåglar. Men de tittar också på fågelfjädrar som inspiration för bättre flygplansvingar, nattaktiva bins hantering av synintryck som modell för navigering under dåliga ljusförhållanden och delfiners ekolod som exempel för mer avancerad användning av ultraljud.

Under denna rubrik samlas forskning kring sociala och tekniska aspekter av det mänskliga livet, studier av vår hemplanet och dess klimat samt utforskning av vårt universum bortom jorden.

På det mänskliga planet analyserar forskarna olika beteenden och de underliggande processerna, som hur vi till exempel läser en text, tar beslut i mataffären och hur vi uttrycker oss när vi mår psykiskt dåligt.

E-vetenskap kan också användas för att kartlägga arkeologiska utgrävningar, förbättra stadskartor för att främja gångtrafik, samt för att studera och förutsäga klimatförändringarna och dess påverkan på till exempel jordbruk.

Utöver vår egen planet undersöker forskarna även atmosfären hos planeter i andra solsystem och vintergatans historia.

Inom detta område fokuserar forskarna på att förbättra och utvidga grundläggande teknologier inom e-vetenskap för att lösa problem snabbare och mer effektivt, oberoende av tillämpningsområde.

Forskarna utvecklar exempelvis metoder för att sprida beräkningar och data till dator- och lagringsresurser i olika delar av världen.

Strategiskt forskningsområde

eSSENCE – The e-Science Collaboration är ett strategiskt forskningsområde (SRA) i Sverige. Dess syfte är att främja forskning och utbildning inom e-vetenskap.

eSSENCE samlar e-vetenskap vid universiteten i Uppsala, Lund och Umeå.

Koordinator (LU)
Melvyn B. Davies
melvyn_b [dot] davies [at] math [dot] lu [dot] se (melvyn_b[dot]davies[at]math[dot]lu[dot]se)

Biträdande koordinator (LU)
Magnus Ullner
magnus [dot] ullner [at] teokem [dot] lu [dot] se (magnus[dot]ullner[at]teokem[dot]lu[dot]se)

Webbplatser

essenceofscience.se
compile.lu.se

Forskningsdatabas

Forskare, projekt och publikationer inom e-vetenskap.

Lunds universitets forskningsportal


Aktuellt inom e-vetenskap