Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fyra nya centrum för excellent forskning inom hållbar och digital omställning till LTH

Bild på ett chip som hålls med en pincett
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Vinnova satsar på elva nya kompetenscentrum inom områden som är viktiga för en hållbar industri och en digital samhällsomställning. Fyra av dessa hamnar på LTH.

Totalt satsar universiteten, företagen och Vinnova tillsammans 1 miljard kronor de fem första åren. Tillsammans ska de bedriva forskning och utbildning i nära samarbete inom områden som är viktiga för en hållbar industrin och digital samhällsomställning och som stärker Sveriges konkurrenskraft. Målet är att ny kunskap och banbrytande teknik ska utvecklas, spridas och komma till användning för att skynda på omställningen. Satsningen ska även bidra till att attrahera spetskompetens för världsledande forskning och utveckling i Sverige.

– Det är en fin bekräftelse på att våra starka profilerade miljöer är ledande i sina respektive områden och väl förberedda att leda den framtida utvecklingen tillsammans med samverkanspartners och andra universitet. Jag är väldigt glad att LTH:s strategiska arbete med profilområden och samverkan ligger i linje med att LTH och Lunds universitet nu får förtroendet att leda och koordinera dessa framtida kompetenscentra, säger LTH:s rektor Annika Olsson.

De fyra kompetenscentrum som koordineras av Lunds universitet har en total budget på ca 478 miljoner kronor, varav 144 miljoner kronor utgörs av bidrag från Vinnova (där 106,45 miljoner går till Lunds universitet och återstoden till andra forskningsutförare). Detta beslut avser de första fem åren, därefter genomförs en utvärdering och beroende på utfallet så kan det sedan erbjudas möjlighet att ansöka om ytterligare en femårig verksamhetsperiod. 

De fyra kompetenscentrum som leds från LTH är:

Nästa generations kommunikations- och beräkningsinfrastrukturer och applikationer (NextG2Com)  

Ett kompetenscentrum inom framtida avancerade kommunikationssystem med fokus på allt från trådlös kommunikationsteknik och nätverk till programvara, data, säkerhet och relevanta tillämpningsområden. (Avancerad digitalisering) 
Projektledare: Maria Kihl, professor vid Institutionen för elektro- och Informationsteknik

Advanced Chip Technology (ACT)

Ett kompetenscentrum för att utveckla processer och metoder för utveckling av halvledarkomponenter.  
Projektledare: Lars-Erik Wernersson, professor vid Institutionen för elektro- och informationsteknik

Avancerade beräkningar för hållbar industriell värmeöverföring (AdTherM)

Ett kompetenscentrum inriktat mot värmeöverföring i processer inom industrin, exempelvis uppvärmning, kylning, strömning, kokning, smältning och energiåtervinning, men även termokemisk och elektrokemisk energiomvandling.  
Projektledare: Christer Fureby, professor vid Institutionen för energivetenskaper

Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing

Ett kompetenscentrum inriktat mot integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser för en hållbar industri. 
Projektledare: Anders Mikkelsen, professor vid Fysiska institutionen

Detta centrum koordineras av Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet i nära samarbete med LTH.

Mer information på Vinnovas sida

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.